-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

INNE 

polska  angielska a
OGŁOSZENIA 
data publikacji: 25-04-2007 | 09:46
data ostatniej modyfikacji: 13-06-2018 | 07:58
OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2018 ROKU I STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW
05 czerwca 2018

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2018 ROKU I STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW   więcej »»»

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji
03 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW po aktualizacji październikowej.   więcej »»»

Nabór na stanowisko ds. rozliczania projektów w Biurze Stowarzyszenia ROF
28 marca 2018

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza nabór na Stanowisko ds. Rozliczania Projektów   więcej »»»

ZMIANA PRZEWIDYWANEGO TERMINU ZAKOŃCZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO
13 marca 2018

ZMIANA PRZEWIDYWANEGO TERMINU ZAKOŃCZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO   więcej »»»

OGŁOSZENIE O PRZEWIDYWANYM TERMINIE ZAKOŃCZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO
15 lutego 2018

OGŁOSZENIE O PRZEWIDYWANYM TERMINIE ZAKOŃCZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO   więcej »»»

Informacja o kryteriach w naborze
26 stycznia 2018

Burmistrz Boguchwały działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) informuje:   więcej »»»

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU PROCEDURY DIALOGU TECHNICZNEGO
23 stycznia 2018

OGŁOSZENIE o wszczęciu procedury dialogu technicznego poprzedzającej udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla Przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa kompleksu basenów w Boguchwale przy ul. Kolejowej 15c   więcej »»»

Konsultacje Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na lata 2017-2020
13 grudnia 2017

Burmistrz Boguchwały przedkłada do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na lata 2017-2020   więcej »»»

Informacja o możliwości zgłaszania zainteresowania udostepnianiem kanału technologicznego
10 listopada 2017

Informacja o przygotowywaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej w Boguchwale" oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnianiem kanału technologicznego.   więcej »»»

Informacja o możliwości zgłaszania zainteresowania udostepnianiem kanału technologicznego
10 listopada 2017

Informacja o przygotowywaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej po wschodniej stronie linii kolejowej Rzeszów-Jasło w Boguchwale" oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnianiem kanału technologicznego.   więcej »»»

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji
09 listopada 2017

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji   więcej »»»

Informacja o zamiarze rozpoczęcia rozbudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostepnianiem kanału technolog.
07 listopada 2017

Informacja o zamiarze rozpoczęcia rozbudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnianiem kanału technologicznego.   więcej »»»

Konsultacje Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku
24 października 2017

Burmistrz Boguchwały przedkłada do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w roku 2018   więcej »»»

Decyzja ZRID - zjazd na Wisłoczysko, obwieszczenie
20 września 2017

Decyzja ZRID - zjazd na Wisłoczysko, obwieszczenie   więcej »»»

Obwieszczenie - zjazd na Wisłoczysko
18 sierpnia 2017

Obwieszczenie - zjazd na Wisłoczysko   więcej »»»

Ogłoszenie o przyjęciu Strategii ZIT ROF
11 sierpnia 2017

Burmistrz Boguchwały zawiadamia o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa tj. Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego   więcej »»»

Informacja o wynikach wyłożenia projektu
13 lipca 2017

Informacja o wynikach wyłożenia projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa kopalne dla Gminy Boguchwała na lata 2015-2030"   więcej »»»

Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały
26 czerwca 2017

Burmistrz Boguchwały informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko   więcej »»»

Budowa basenów w Boguchwale w formule ppp - test rynku
21 czerwca 2017

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia w formule ppp pn.: "Rozbudowa i przebudowa kompleksu basenów w Boguchwale przy ul. Kolejowej 15 c, Etap II" Gmina Boguchwała prowadzi test rynku   więcej »»»

Wyłożenie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
30 maja 2017

Wyłożenie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Boguchwała na lata 2015-2030   więcej »»»

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  
Liczba odwiedzin: 659559

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo