-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

INNE 

polska  angielska a
OGŁOSZENIA 
data publikacji: 25-04-2007 | 09:46
data ostatniej modyfikacji: 15-02-2018 | 09:16
OGŁOSZENIE O PRZEWIDYWANYM TERMINIE ZAKOŃCZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO
15 lutego 2018

OGŁOSZENIE O PRZEWIDYWANYM TERMINIE ZAKOŃCZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO   więcej »»»

Informacja o kryteriach w naborze
26 stycznia 2018

Burmistrz Boguchwały działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) informuje:   więcej »»»

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU PROCEDURY DIALOGU TECHNICZNEGO
23 stycznia 2018

OGŁOSZENIE o wszczęciu procedury dialogu technicznego poprzedzającej udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla Przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa kompleksu basenów w Boguchwale przy ul. Kolejowej 15c   więcej »»»

Konsultacje Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na lata 2017-2020
13 grudnia 2017

Burmistrz Boguchwały przedkłada do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na lata 2017-2020   więcej »»»

Informacja o możliwości zgłaszania zainteresowania udostepnianiem kanału technologicznego
10 listopada 2017

Informacja o przygotowywaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej w Boguchwale" oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnianiem kanału technologicznego.   więcej »»»

Informacja o możliwości zgłaszania zainteresowania udostepnianiem kanału technologicznego
10 listopada 2017

Informacja o przygotowywaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej po wschodniej stronie linii kolejowej Rzeszów-Jasło w Boguchwale" oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnianiem kanału technologicznego.   więcej »»»

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji
09 listopada 2017

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji   więcej »»»

Informacja o zamiarze rozpoczęcia rozbudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostepnianiem kanału technolog.
07 listopada 2017

Informacja o zamiarze rozpoczęcia rozbudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnianiem kanału technologicznego.   więcej »»»

Konsultacje Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku
24 października 2017

Burmistrz Boguchwały przedkłada do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w roku 2018   więcej »»»

Decyzja ZRID - zjazd na Wisłoczysko, obwieszczenie
20 września 2017

Decyzja ZRID - zjazd na Wisłoczysko, obwieszczenie   więcej »»»

Obwieszczenie - zjazd na Wisłoczysko
18 sierpnia 2017

Obwieszczenie - zjazd na Wisłoczysko   więcej »»»

Ogłoszenie o przyjęciu Strategii ZIT ROF
11 sierpnia 2017

Burmistrz Boguchwały zawiadamia o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa tj. Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego   więcej »»»

Informacja o wynikach wyłożenia projektu
13 lipca 2017

Informacja o wynikach wyłożenia projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa kopalne dla Gminy Boguchwała na lata 2015-2030"   więcej »»»

Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały
26 czerwca 2017

Burmistrz Boguchwały informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko   więcej »»»

Budowa basenów w Boguchwale w formule ppp - test rynku
21 czerwca 2017

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia w formule ppp pn.: "Rozbudowa i przebudowa kompleksu basenów w Boguchwale przy ul. Kolejowej 15 c, Etap II" Gmina Boguchwała prowadzi test rynku   więcej »»»

Wyłożenie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
30 maja 2017

Wyłożenie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Boguchwała na lata 2015-2030   więcej »»»

Nabór na stanowisko ds. rozliczania projektów w Biurze Stowarzyszenia ROF
22 maja 2017

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza nabór na Stanowisko ds. Rozliczania Projektów   więcej »»»

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.03.2017
24 marca 2017

Obwieszczenie o o wydaniu decyzji z dnia 13.03.2017 znak I-X.7820.1.10.2016 Wojewody Podkarpackiego zmieniająca decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 23.02.2017 znak I-X.7820.1.13.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej S-19.   więcej »»»

Informacja o o wydaniu decyzji z dnia 13.03.2017 znak I-X.7820.1.10.2016 Wojewody Podkarpackiego
24 marca 2017

Informacja o o wydaniu decyzji z dnia 13.03.2017 znak I-X.7820.1.10.2016 Wojewody Podkarpackiego zmieniająca decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 23.02.2017 znak I-X.7820.1.13.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej S-19.    więcej »»»

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej
23 marca 2017

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ulicy Podkarpackiej" na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa.   więcej »»»

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  
Liczba odwiedzin: 645979

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo