-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Planowanie Przestrzenne 

polska  angielska a
OGŁOSZENIA 
data publikacji: 03-06-2009 | 10:59
data ostatniej modyfikacji: 08-08-2018 | 10:22
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej (...) w miejscowości Wola Zgłobieńska
08 sierpnia 2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pn.: budowa sieci wodociągowej (...) w m. Wola Zgłobieńska   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego (...) w miejscowości Niechobrz
07 sierpnia 2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pn.: budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego (...) w miejscowości Niechobrz   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego (...) w miejscowości Mogielnica
06 sierpnia 2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pn.: budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego (...) w miejscowości Mogielnica   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego (...) w miejscowości Mogielnica
06 sierpnia 2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pn.: budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego (...) w miejscowości Mogielnica   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (...) w miejscowości Zarzecze
06 sierpnia 2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pn.: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (...) w miejscowości Zarzecze   więcej »»»

Obwieszczenie - przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części biurowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego na żłobek(..)
06 sierpnia 2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pn.: - przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części biurowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego na żłobek (...) w m. Boguchwała   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa miejsc postojowych (...) w miejscowości Boguchwała
02 sierpnia 2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pn.: budowa miejsc postojowych (...) w miejscowości Boguchwała   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej (...) w miejscowości Racławówka
02 sierpnia 2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pn.: budowa sieci wodociągowej (...) w miejscowości Racławówka   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej (...) w miejscowości Zgłobień
01 sierpnia 2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pn.: budowa sieci wodociągowej (...) w miejscowości Zgłobień   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (...) w miejscowości Niechobrz
01 sierpnia 2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pn.: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (...) w miejscowości Niechobrz   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej (...) w miejscowości Kielanówka
01 sierpnia 2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pn.: budowa sieci wodociągowej (...) w miejscowości Kielanówka   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w miejscowości Wola Zgłobieńska
16 lipca 2018

Zawiadomienie o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego pn.: "budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w miejscowości Wola Zgłobieńska   więcej »»»

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany miejscowego planu zagospod. przestrzennego Boguchwała Centrum
14 czerwca 2018

Obwieszczenie o wyłożeniu   więcej »»»

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
09 maja 2018

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała Centrum.   więcej »»»

Obwieszczenie o wszczęściu postępowania WT-PP.6733.50.1.2017
24 listopada 2017

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania rozbudowy oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Zgłobień, działa numer 807 gmina Boguchwała.   więcej »»»

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji WT-PP.6733.49.1.2017
24 listopada 2017

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Racławówce.   więcej »»»

Decyzja WT-PP.6733.37.6.2017
24 listopada 2017

Rozbudowa sieci wodociągowej w Racławówce.   więcej »»»

obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
15 listopada 2017

obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji z dnia 26 października 2017 r. uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 marca 2017 r.    więcej »»»

Obwieszczenie o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp w m. Kielanówka i Racłwówka etap II część południowa
05 października 2017

Obwieszczenie o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Kielanówka i Racławówka etap II część południowa.   więcej »»»

Obwieszczenie o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium
05 października 2017

Obwieszczenie o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Kielanówki i Racławówki   więcej »»»

1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 666484

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo