-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

polska  angielska a
OGŁOSZENIA 
data publikacji: 03-06-2009 | 10:59
data ostatniej modyfikacji: 16-10-2017 | 15:12
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego w Zarzeczu, gm. Boguchwała
16 października 2017

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego w Zarzeczu, gm. Boguchwała.   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej w Niechobrzu i Racławówce, gm. Boguchwała
11 października 2017

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej w Niechobrzu i Racławówce, gm. Boguchwała.   więcej »»»

Obwieszczenie - rozbudowa sieci wodociągowej w Racławówce, gm. Boguchwała
10 października 2017

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. rozbudowa sieci wodociągowej w Racławówce, gm. Boguchwała.   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE POLSKA S.A. \"NIECHOBRZ\"
09 października 2017

Zawiadomienie Burmistrza Boguchwały o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE POLSKA S.A. \"NIECHOBRZ\".   więcej »»»

Obwieszczenie o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp w m. Kielanówka i Racłwówka etap II część południowa
05 października 2017

Obwieszczenie o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Kielanówka i Racławówka etap II część południowa.   więcej »»»

Obwieszczenie o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium
05 października 2017

Obwieszczenie o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Kielanówki i Racławówki   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza
05 października 2017

Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Orange "NOSÓWKA" na dz. nr ew. 1235 w Błędowie Zgłobieńskiej, gm. Świlcza.   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego w Racławówce, gm. Boguchwała
05 października 2017

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego w Racławówce, gm. Boguchwała.   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego w Nosówce, gm. Boguchwała
05 października 2017

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego w Nosówce, gm. Boguchwała.   więcej »»»

Obwieszczenie - zmiana zakresu inwestycji pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego w Boguchwale
04 października 2017

Zawiadomienie o zmianie zakresu planowanego zamierzenia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego w Boguchwale, gm. Boguchwała.   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego w Woli Zgłobieńskiej, gm. Boguchwała.
04 października 2017

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego w Woli Zgłobieńskiej, gm. Boguchwała.   więcej »»»

Obwieszczenie o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp w m. Kielanówka i Racłwówka etap II cześć południowa
11 kwietnia 2017

Obwieszczenie o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Kielanówka i Racławówka etap II cześć południowa.    więcej »»»

Obwieeszczenie o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium
11 kwietnia 2017

Obwieszczenie o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Kielanówki i Racławówki.    więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego w Racławówce, gm. Boguchwała.
29 grudnia 2016

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego w Racławówce, gm. Boguchwała.   więcej »»»

Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu planu
25 maja 2016

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka gmina Boguchwała    więcej »»»

obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium
25 maja 2016

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
30 października 2014

OBWIESZCZENIE Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w BOGUCHWALE, LUTORYŻU I ZARZECZU    więcej »»»

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporzadzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
30 października 2014

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała terenu położonego w BOGUCHWALE, LUTORYŻU I ZARZECZU.    więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych do dwóch budynków mieszkalnych w Lutoryżu, gm. Boguchwała
06 czerwca 2014

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych do dwóch budynków mieszkalnych w Lutoryżu, gm. Boguchwała.   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Racławówce, gm. Boguchwała
29 kwietnia 2014

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Racławówce, gm. Boguchwała.   więcej »»»

1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 626651

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo