-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

polska  angielska a
OGŁOSZENIA 
data publikacji: 03-06-2009 | 10:59
data ostatniej modyfikacji: 19-06-2018 | 09:35
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Nosówce
19 czerwca 2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Nosówce   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Boguchwale
18 czerwca 2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Boguchwale   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Woli Zgłobieńskiej
18 czerwca 2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Woli Zgłobieńskiej   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Woli Zgłobieńskiej
14 czerwca 2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Woli Zgłobieńskiej   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Mogielnicy
14 czerwca 2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Mogielnicy   więcej »»»

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany miejscowego planu zagospod. przestrzennego Boguchwała Centrum
14 czerwca 2018

Obwieszczenie o wyłożeniu   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Niechobrzu
14 czerwca 2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Niechobrzu   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Boguchwale
12 czerwca 2018

Zawiadomienie o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego pn.:"budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Boguchwale".   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile w Niechobrzu
22 maja 2018

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z decyzją SKO.415/94/2018 uchylającą w całości decyzję Burmistrza Boguchwały znak WT-PP.6733.55.11.2017 w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.   więcej »»»

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
09 maja 2018

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała Centrum.   więcej »»»

obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium terenu położonego w m. Boguchwała
26 marca 2018

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Boguchwale wzdłuż Wisłoka, od strony kładki nad Wisłokiem do granic m. Rzeszowa.   więcej »»»

obwieszczenie o przystąpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
26 marca 2018

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w m. Boguchwała wzdłuż Wisłoka od kładki do granic m. Rzeszowa.   więcej »»»

obwieszczenie o przystąpieniu do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Boguchwała
26 marca 2018

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Boguchwała - dotyczy terenu przystanku autobusowego przed PODR w Boguchwale.    więcej »»»

Obwieszczenie o wszczęściu postępowania WT-PP.6733.50.1.2017
24 listopada 2017

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania rozbudowy oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Zgłobień, działa numer 807 gmina Boguchwała.   więcej »»»

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji WT-PP.6733.49.1.2017
24 listopada 2017

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Racławówce.   więcej »»»

Decyzja WT-PP.6733.37.6.2017
24 listopada 2017

Rozbudowa sieci wodociągowej w racławówce.   więcej »»»

obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
15 listopada 2017

obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji z dnia 26 października 2017 r. uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 marca 2017 r.    więcej »»»

Obwieszczenie o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp w m. Kielanówka i Racłwówka etap II część południowa
05 października 2017

Obwieszczenie o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Kielanówka i Racławówka etap II część południowa.   więcej »»»

Obwieszczenie o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium
05 października 2017

Obwieszczenie o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Kielanówki i Racławówki   więcej »»»

Obwieszczenie o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp w m. Kielanówka i Racłwówka etap II cześć południowa
11 kwietnia 2017

Obwieszczenie o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Kielanówka i Racławówka etap II cześć południowa.    więcej »»»

1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 659559

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo