-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

polska  angielska a
OGŁOSZENIA 
data publikacji: 03-06-2009 | 10:59
data ostatniej modyfikacji: 19-02-2018 | 00:05
Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego
15 lutego 2018

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405R Zarzecze-Siedliska, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Wisłok (...)".   więcej »»»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej i przyłącza gazowego do bud. mieszk.w Boguchwale
14 lutego 2018

budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego w Boguchwale   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Racławówce
14 lutego 2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Racławówce, gm. Boguchwała.    więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody i studnią wodomierzową w Boguchwale
13 lutego 2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody i studnią wodomierzową w Boguchwale, gm. Boguchwała.    więcej »»»

Obwieszczenie - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Racławówce
09 lutego 2018

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn: "budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego" w Racławówce, gm. Boguchwała.   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych dla budynków mieszkalnych w Lutoryżu i Zarzeczu
06 lutego 2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych dla budynków mieszkalnych w Lutoryżu i Zarzeczu, gm. Boguchwała.   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych dla trzech budynków mieszkalnych w Niechobrzu
05 lutego 2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych dla trzech budynków mieszkalnych w Niechobrzu, gm. Boguchwała.   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Kielanówce
05 lutego 2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Kielanówce, gm. Boguchwała.   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Boguchwale
05 lutego 2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Boguchwale, gm. Boguchwała.   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Niechobrzu
05 lutego 2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Niechobrzu, gm. Boguchwała.   więcej »»»

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie
26 stycznia 2018

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie - w sprawie inwestycji celu publicznego pn budowa stacji telefonii komórkowej ORANGE POLSKA w Niechobrzu na dz. nr 2617/2.    więcej »»»

Obwieszczenie o wszczęściu postępowania WT-PP.6733.50.1.2017
24 listopada 2017

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania rozbudowy oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Zgłobień, działa numer 807 gmina Boguchwała.   więcej »»»

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji WT-PP.6733.49.1.2017
24 listopada 2017

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Racławówce.   więcej »»»

Decyzja WT-PP.6733.37.6.2017
24 listopada 2017

Rozbudowa sieci wodociągowej w racławówce.   więcej »»»

obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
15 listopada 2017

obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji z dnia 26 października 2017 r. uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 marca 2017 r.    więcej »»»

Obwieszczenie o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp w m. Kielanówka i Racłwówka etap II część południowa
05 października 2017

Obwieszczenie o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Kielanówka i Racławówka etap II część południowa.   więcej »»»

Obwieszczenie o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium
05 października 2017

Obwieszczenie o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Kielanówki i Racławówki   więcej »»»

Obwieszczenie o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp w m. Kielanówka i Racłwówka etap II cześć południowa
11 kwietnia 2017

Obwieszczenie o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Kielanówka i Racławówka etap II cześć południowa.    więcej »»»

Obwieeszczenie o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium
11 kwietnia 2017

Obwieszczenie o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Kielanówki i Racławówki.    więcej »»»

Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu planu
25 maja 2016

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka gmina Boguchwała    więcej »»»

1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 645979

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo