BIP

Planowanie Przestrzenne 

polska  angielska a
OGŁOSZENIA 
data publikacji: 03-06-2009 | 10:59
data ostatniej modyfikacji: 14-02-2019 | 08:55
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w miejscowości Zgłobień
14 lutego 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: "budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w miejscowości Zgłobień".   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci kablowej niskiego napięcia nN do budynku jednorodzinnego na działce nr 187/2 w Lutoryżu
14 lutego 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: "budowa sieci kablowej niskiego napięcia nN do budynku jednorodzinnego na działce nr 187/2 w Lutoryżu".   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Mogielnicy
14 lutego 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: "budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Mogielnicy".   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych (do 17 budynków) (...) w Kielanówce
13 lutego 2019

Zawiadomienie z art. 10 Kpa o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, analizą urbanistyczną oraz projektem decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: "budowa zespołu budynków mieszkalnych (...) w Kielanówce".   więcej »»»

Obwieszczenie - oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Zgłobniu, dz. 2505
12 lutego 2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Zgłobniu, dz. 2505.   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Mogielnicy
11 lutego 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: "budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Mogielnicy".   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Mogielnicy
04 lutego 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: "budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynków mieszkalnego w Mogielnicy"   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla dwóch budynków mieszkalnych w Lutoryżu
04 lutego 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: "budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla dwóch budynków mieszkalnych w Lutoryżu".   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych (do 17 budynków) (...) w miejscowości Kielanówka
30 stycznia 2019

Zawiadomienie z art. 36 kpa o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Racławówce
01 października 2018

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa sieci wodociągowej" w Racławówce, gm. Boguchwała.   więcej »»»

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany miejscowego planu zagospod. przestrzennego Boguchwała Centrum
14 czerwca 2018

Obwieszczenie o wyłożeniu   więcej »»»

Obwieszczenie o wszczęściu postępowania WT-PP.6733.50.1.2017
24 listopada 2017

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania rozbudowy oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Zgłobień, działa numer 807 gmina Boguchwała.   więcej »»»

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji WT-PP.6733.49.1.2017
24 listopada 2017

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Racławówce.   więcej »»»

Decyzja WT-PP.6733.37.6.2017
24 listopada 2017

Rozbudowa sieci wodociągowej w Racławówce.   więcej »»»

obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
15 listopada 2017

obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji z dnia 26 października 2017 r. uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 marca 2017 r.    więcej »»»

Obwieszczenie o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp w m. Kielanówka i Racłwówka etap II część południowa
05 października 2017

Obwieszczenie o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Kielanówka i Racławówka etap II część południowa.   więcej »»»

Obwieszczenie o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium
05 października 2017

Obwieszczenie o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Kielanówki i Racławówki   więcej »»»

Obwieszczenie o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp w m. Kielanówka i Racłwówka etap II cześć południowa
11 kwietnia 2017

Obwieszczenie o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Kielanówka i Racławówka etap II cześć południowa.    więcej »»»

Obwieeszczenie o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium
11 kwietnia 2017

Obwieszczenie o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Kielanówki i Racławówki.    więcej »»»

Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu planu
25 maja 2016

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka gmina Boguchwała    więcej »»»

1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 703006

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo