-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Strona Główna 

polska  angielska a

 

 

NAME: Boguchwała
   
COAT OF ARMS:                       

herb_bip.jpg (16.31 Kb)

   
STATUS: Rural district
PROVINCE: podkarpackie
DISTRICT: rzeszowski

DISTRICT ADMINISTRATION OFFICE:

 

OPEN:
Monday - Friday
7.30 a.m-15.30 p.m

 

ADDRESS:

36-040 Boguchwala 
ul. Doktora Tkaczowa 134

PHONE: tel. +48 17 87 55 200
  fax. +48 17 87 55 209 
E-MAIL: um@boguchwala.pl

 

 

Information about Boguchwala: www.boguchwala.pl
The Mayor of a town: mgr inż. Wieslaw Dronka
The second Mayor of a town:                     

mgr Piotr Klimczak

The chairman of the city council: dr Wiesław Kąkol
The secretary of Parish Government: mgr inż. Krzysztof Lassota
The Treasurer of Parish Government: mgr Dorota Witek
   
Type of the municipality: Agricultural and industrial
Number of inhabitants: 19 135
Area: 88,97 km2

 

If you had any further questions please do not hesitate to contact us: um@boguchwala.pl


26 maja 2009
StatusOgloszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego
Ogloszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego nr 10/1/2008 terenu położonego w miejscowości Boguchwała wraz z prognozą odzdziaływania na środowisko
więcej »»»
StatusSolectwo Niechobrz
więcej »»»
StatusSOŁECTWO KIELANÓWKA
więcej »»»
08 września 2017
StatusOgłoszenie o naborze na stanowiska aplikanta Straży Miejskiej w Boguchwale
więcej »»»
06 września 2017
StatusInformacja o wynikach naboru na stanowiska aplikanta Straży Miejskiej w Boguchwale
więcej »»»
05 września 2017
StatusOgłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. inwestycji budowlanych w Biurze ds. Inwestycji Urzędu Miejskiego w Boguchwale
więcej »»»
04 września 2017
StatusInformacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta ds. inwestycji budowlanych w Biurze ds.Inwestycji
więcej »»»
18 sierpnia 2017
StatusOgłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. inwestycji budowlanych w Biurze ds. Inwestycji Urzędu Miejskiego w Boguchwale
więcej »»»
11 sierpnia 2017
StatusOgłoszenie o przyjęciu Strategii ZIT ROF
Burmistrz Boguchwały zawiadamia o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa tj. Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
więcej »»»
08 sierpnia 2017
StatusOgłoszenie o naborze na dwa stanowiska urzędnicze - aplikanta Straży Miejskiej w Boguchwale
więcej »»»
13 lipca 2017
StatusInformacja o wynikach wyłożenia projektu
Informacja o wynikach wyłożenia projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa kopalne dla Gminy Boguchwała na lata 2015-2030"
więcej »»»
26 czerwca 2017
StatusObwieszczenie Burmistrza Boguchwały
Burmistrz Boguchwały informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
więcej »»»
21 czerwca 2017
StatusBudowa basenów w Boguchwale w formule ppp - test rynku
W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia w formule ppp pn.: "Rozbudowa i przebudowa kompleksu basenów w Boguchwale przy ul. Kolejowej 15 c, Etap II" Gmina Boguchwała prowadzi test rynku
więcej »»»
08 czerwca 2017
Statusdziałka nr 972 w Nosówce - wykaz nieruchomości do sprzedaży
więcej »»»
30 sierpnia 2016
StatusPlan Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
Obwieszczenie dot. przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
więcej »»»
Liczba odwiedzin: 626651

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo