-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Strona Główna 

polska  angielska a

 

 

NAME: Boguchwała
   
COAT OF ARMS:                       

herb_bip.jpg (16.31 Kb)

   
STATUS: Rural district
PROVINCE: podkarpackie
DISTRICT: rzeszowski

DISTRICT ADMINISTRATION OFFICE:

 

OPEN:
Monday - Friday
7.30 a.m-15.30 p.m

 

ADDRESS:

36-040 Boguchwala 
ul. Doktora Tkaczowa 134

PHONE: tel. +48 17 87 55 200
  fax. +48 17 87 55 209 
E-MAIL: um@boguchwala.pl

 

 

Information about Boguchwala: www.boguchwala.pl
The Mayor of a town: mgr inż. Wieslaw Dronka
The second Mayor of a town:                     

mgr Piotr Klimczak

The chairman of the city council: dr Wiesław Kąkol
The secretary of Parish Government: mgr inż. Krzysztof Lassota
The Treasurer of Parish Government: mgr Dorota Witek
   
Type of the municipality: Agricultural and industrial
Number of inhabitants: 19 135
Area: 88,97 km2

 

If you had any further questions please do not hesitate to contact us: um@boguchwala.pl


15 lutego 2018
StatusOGŁOSZENIE O PRZEWIDYWANYM TERMINIE ZAKOŃCZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO
OGŁOSZENIE O PRZEWIDYWANYM TERMINIE ZAKOŃCZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO
więcej »»»
23 stycznia 2018
StatusOGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU PROCEDURY DIALOGU TECHNICZNEGO
OGŁOSZENIE o wszczęciu procedury dialogu technicznego poprzedzającej udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla Przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa kompleksu basenów w Boguchwale przy ul. Kolejowej 15c
więcej »»»
12 stycznia 2018
StatusOgłoszenie o naborze na stanowisko aplikanta w Straży Miejskiej w Boguchwale
więcej »»»
12 stycznia 2018
StatusOgłoszenie o naborze na stanowisko strażnika w Straży Miejskiej w Boguchwale
więcej »»»
13 grudnia 2017
StatusKonsultacje Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na lata 2017-2020
Burmistrz Boguchwały przedkłada do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na lata 2017-2020
więcej »»»
24 listopada 2017
StatusOgłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo na stanowisko podinspektora ds. planowania przestrzennego i urbanistyki
więcej »»»
09 listopada 2017
StatusOgłoszenie o podstawowej kwocie dotacji
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji
więcej »»»
26 października 2017
StatusInformacja o wynikach naboru na stanowiska aplikanta Straży Miejskiej w Boguchwale
więcej »»»
24 października 2017
StatusKonsultacje Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku
Burmistrz Boguchwały przedkłada do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w roku 2018
więcej »»»
26 maja 2009
StatusOgloszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego
Ogloszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego nr 10/1/2008 terenu położonego w miejscowości Boguchwała wraz z prognozą odzdziaływania na środowisko
więcej »»»
StatusSolectwo Niechobrz
więcej »»»
StatusSOŁECTWO KIELANÓWKA
więcej »»»
08 września 2017
StatusOgłoszenie o naborze na stanowiska aplikanta Straży Miejskiej w Boguchwale
więcej »»»
06 września 2017
StatusInformacja o wynikach naboru na stanowiska aplikanta Straży Miejskiej w Boguchwale
więcej »»»
05 września 2017
StatusOgłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. inwestycji budowlanych w Biurze ds. Inwestycji Urzędu Miejskiego w Boguchwale
więcej »»»
Liczba odwiedzin: 645979

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo