Strona główna

polska  angielska

NAZWA GMINY:

Boguchwała

 

 

HERB GMINY:                                 

 

 

RODZAJ:

Gmina miejsko-wiejska

WOJEWÓDZTWO:

podkarpackie

POWIAT:

rzeszowski

SIEDZIBA GMINY:

Urząd Miejski w Boguchwale

ADRES:

36-040 Boguchwała 
ul. Suszyckich 33

KONTAKT:

tel. +48 17 87 55 200

 

 

fax. +48 17 87 55 209 

e-mail: um@boguchwala.pl

 

 

 

 

 

Informacja o Gminie

www.boguchwala.pl

Burmistrz :

dr Wiesław Kąkol

Zastępca Burmistrza :

Justyna Placha-Adamska

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Piotr Pustelny

Sekretarz Gminy:

Krzysztof Lassota

Skarbnik Gminy:

Dorota Witek

 

 

Rodzaj Gminy


Gmina przemysłowo-rolnicza

Liczba ludności:

20284

Powierzchnia:

88,97 km2

Infrastruktura:


Pełna 
Droga krajowa nr 19 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

31 grudnia 2019 Status
Zapytanie ofertowe "Opróżnianie koszy na terenie Gminy Boguchwała w miesiącu styczniu 2020 roku"
12 grudnia 2019 Status
ogłoszenie o przetargu działka nr 532/53 w Boguchwale.
09 grudnia 2019 Status
Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 28.11.2019 o wydaniu decyzji AB.6740.15.3.2019Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 28.11.2019 o wydaniu decyzji AB.6740.15.3.2019
19 listopada 2019 Status
Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale
30 października 2019 Status
Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działka nr 532.53 w Boguchwale
30 października 2019 Status
Boguchwała - wykaz dla działki nr 532.53.
Status
Solectwo Niechobrz
12 września 2019 Status
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej jako działka nr 2237/63położonej w Boguchwale
Status
SOŁECTWO KIELANÓWKA
21 sierpnia 2019 Status
Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF-II etapGmina Boguchwała jako Partner projektu rozpoczęła realizację projektu pn.” Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF-II etap”
19 sierpnia 2019 Status
Konsultacje Program współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi na lata 2020-2022Konsultacji projektu dokumentu pn. Program współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2022
19 sierpnia 2019 Status
Konsultacje Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi na rok 2020Konsultacje projektu dokumentu pn. "Program współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020"
07 sierpnia 2019 Status
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowejBudowa sieci wodociągowej wraz z opomiarowaniem w miejscowości Nosówka i Błędowa Zgłobieńska
23 maja 2019 Status
Ogłoszenie o przetargu - działka nr 672/3 w Kielanówce
25 kwietnia 2019 Status
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Liczba odwiedzin: 799037

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała