Strona główna

polska  angielska

NAZWA GMINY:

Boguchwała

 

 

HERB GMINY:                                 

 

 

RODZAJ:

Gmina miejsko-wiejska

WOJEWÓDZTWO:

podkarpackie

POWIAT:

rzeszowski

SIEDZIBA GMINY:

Urząd Miejski w Boguchwale

ADRES:

36-040 Boguchwała 
ul. Suszyckich 33

KONTAKT:

tel. +48 17 87 55 200

 

 

fax. +48 17 87 55 209 

e-mail: um@boguchwala.pl

 

 

 

 

 

Informacja o Gminie

www.boguchwala.pl

Burmistrz :

dr Wiesław Kąkol

Zastępca Burmistrza :

Justyna Placha-Adamska

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Piotr Pustelny

Sekretarz Gminy:

Krzysztof Lassota

Skarbnik Gminy:

Dorota Witek

 

 

Rodzaj Gminy


Gmina przemysłowo-rolnicza

Liczba ludności:

20517

Powierzchnia:

88,97 km2

Infrastruktura:


Pełna 
Droga krajowa nr 19 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

13 marca 2020 Status
Urząd Miejski w Boguchwale przechodzi w tryb pracy ograniczonejInteresanci obsługiwani będą wyłącznie w sprawach pilnych w Biurze Obsługi Klienta.
Status
Solectwo Niechobrz
Status
SOŁECTWO KIELANÓWKA
14 lutego 2020 Status
Konkurs na stanowisko Dyrektora Lokalnego Ośrodka Kultury "Razem" w Niechobrzu
14 lutego 2020 Status
Konkurs na stanowisko Dyrektora Lokalnego Ośrodka Kultury "Wspólnota" w Zgłobniu
12 lutego 2020 Status
Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROFGmina Boguchwała jako partner projektu rozpoczęła realizację projektu ”Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”
31 grudnia 2019 Status
Zapytanie ofertowe "Opróżnianie koszy na terenie Gminy Boguchwała w miesiącu styczniu 2020 roku"
12 grudnia 2019 Status
ogłoszenie o przetargu działka nr 532/53 w Boguchwale.
09 grudnia 2019 Status
Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 28.11.2019 o wydaniu decyzji AB.6740.15.3.2019Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 28.11.2019 o wydaniu decyzji AB.6740.15.3.2019
19 listopada 2019 Status
Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale
30 października 2019 Status
Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działka nr 532.53 w Boguchwale
30 października 2019 Status
Boguchwała - wykaz dla działki nr 532.53.
12 września 2019 Status
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej jako działka nr 2237/63położonej w Boguchwale
21 sierpnia 2019 Status
Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF-II etapGmina Boguchwała jako Partner projektu rozpoczęła realizację projektu pn.” Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF-II etap”
19 sierpnia 2019 Status
Konsultacje Program współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi na lata 2020-2022Konsultacji projektu dokumentu pn. Program współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2022
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała