Informacje o środowisku 

polska  angielska
data publikacji: 30-04-2007 | 08:56data ostatniej modyfikacji: 18-01-2023 | 07:57
Postanowienie znak ROS.6220.14.2022 z dnia 09.01.2023 r. 10 stycznia 2023

Postanowienie znak ROS.6220.14.2022 z dnia 09.01.2023 r.   

Zawiadomienie Burmistrza Boguchwały znak ROS.6220.1.2023 z dnia 05.01.2023 r. 05 stycznia 2023

Zawiadomienie Burmistrza Boguchwały znak ROS.6220.1.2023 z dnia 05.01.2023 r.   

Obwieszczenie znak ROS.602.72.2022 dot. projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Boguchwała 28 grudnia 2022

Dotyczy opracowywania projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Boguchwała na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029.   

Obwieszczenie znak ROS.6220.21.2022 z dnia 28.12.2022 r. 28 grudnia 2022

Obwieszczenie znak ROS.6220.21.2022 z dnia 28.12.2022 r.   

Obwieszczenie znak ROS.602.72.2022 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 22 grudnia 2022

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Boguchwała na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029.   

Obwieszczenie znak ROS.6220.20.2022 z dnia 25.11.2022 r. 25 listopada 2022

Obwieszczenie znak ROS.6220.20.2022 z dnia 25.11.2022 r.   

Obwieszczenie znak ROS.6131.78.2022 z dnia 07.11.2022 08 listopada 2022

Obwieszczenie znak ROS.6131.78.2022 z dnia 07.11.2022   

Obwieszczenie znak ROS.6220.21.2022 z dnia 07.11.2022 r. 07 listopada 2022

Obwieszczenie znak ROS.6220.21.2022 z dnia 07.11.2022 r.   

Obwieszczenie znak ROS.6220.20.2022 z dnia 25.11.2022 r. 27 października 2022

Obwieszczenie znak ROS.6220.20.2022 z dnia 25.11.2022 r.   

Decyzja znak ROS.6220.15.2022 z dnia 27.10.2022 r 27 października 2022

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.   

Decyzja znak ROS.6220.23.2022 z dnia 19.10.2022 r 21 października 2022

Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.   

Obwieszczenie znak ROS.6220.14.2022 z dnia 20.10.2022 r. o wydaniu decyzji. 20 października 2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.   

Obwieszczenie znak ROS.6220.23.2022 z dnia 29.09.2022 r. 30 września 2022

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się.   

Obwieszczenie znak ROS.6220.15.2022 z dnia 27.09.2022 r. 28 września 2022

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się.   

Postanowienie znak ROS.6220.14.2022 z dnia 09.01.2023 r. 28 września 2022

Postanowienie znak ROS.6220.14.2022 z dnia 09.01.2023 r.   

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowieznak WPN.6320.2.5.2020.KB.86 26 września 2022

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się.   

Obwieszczenie znak ROS.6131.78.2022 z dnia 14.09.2022 16 września 2022

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się.   

Zawiadomienie Burmistrza Boguchwały znak ROS.6220.23.20222 z 07.09.2022 r. 07 września 2022

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się.   

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice 25 sierpnia 2022

w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na działkach ewidencyjnych o numerach 1447/1 i 1501/1, obręb 0009    

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 16 sierpnia 2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw wraz z rozbudową do docelowego zagospodarowania na MOP II Lutoryż (etap II)”    

Liczba odwiedzin: 1032322

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała