INNE 

polska  angielska
data publikacji: 25-04-2007 | 09:46data ostatniej modyfikacji: 02-06-2023 | 13:36
Informacja o udzielonych dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 02 czerwca 2023

Informacja o udzielonych dotacjach przyznanych w 2023 roku uchwałą LX.657.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale   

Informacja o sprzedaży przez Gminę Boguchwała paliwa stałego do dnia 31 lipca 2023 r. 04 maja 2023

Koszt zakupu 1 tony wynosi 1 870,00 zł, do ceny zakupu nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania do gospodarstwa domowego   

Obwieszczenia Wojewody Podkarpackiego- KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2023 31 marca 2023

Obwieszczenia Wojewody Podkarpackiego- KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2023   

Obwieszczenie ZRID most Racławówka - Niechobrz 28 marca 2023

Obwieszczenie ZRID most Racławówka - Niechobrz   

Obwieszczenie ZRID przepust Niechobrz 27 marca 2023

Obwieszczenie ZRID przepust Niechobrz   

Termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie przy zabytkach 01 marca 2023

31 marca 2023 r. terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji...   

Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 23 lutego 2023

Burmistrz Boguchwały zamieszcza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Boguchwała na okres 3 lat zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.   

Umowy z jednostkami OSP 31 stycznia 2023

Gmina Boguchwała wykonując postanowienia ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych zawarła umowy z jednostkami OSP   

Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w roku 2022 27 stycznia 2023

.   

Informacja o sprzedaży przez Gminę Boguchwała paliwa stałego do dnia 30 kwietnia 2023 r. 10 stycznia 2023

Gmina Boguchwała prowadzi sprzedaż w ramach umowy zawartej 03.01.2023 r. w Rzeszowie ze Spółką Węglomat Trzciana   

Informacja o przystąpieniu Gminy Boguchwała do zakupu paliwa stałego do dnia 30 kwietnia 2023 r. 05 stycznia 2023

Gmina Boguchwała przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych   

Informacja - Strategia Przestrzenna Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 02 stycznia 2023

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje o uchwale Zarządu Województwa Podkarpackiego   

Informacja o sprzedaży przez Gminę Boguchwała paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. 01 grudnia 2022

GMINA BOGUCHWAŁA prowadzi sprzedaż w ramach umowy zawartej 28.11.2022 r. w Rzeszowie ze Spółką Węglomat Trzciana   

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 21 listopada 2022

Konsultacje społeczne odbędą się na terenie Gminy Boguchwała w celu zebrania opinii/uwag/propozycji w przedmiocie projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Boguchwała na rok 2023   

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE BOGUCHWAŁA NA LATA 2023-2025 21 listopada 2022

Konsultacje społeczne odbędą się na terenie Gminy Boguchwała w celu zebrania opinii/uwag/propozycji w przedmiocie projektu Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boguchwała na lata 2023-2025.   

Porozumienie 15 listopada 2022

Porozumienie z Powiatem Rzeszowskim o nieodpłatnej pomocy prawnej.   

Informacja o wyniku konsultacji Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 14 listopada 2022

Informacja o wyniku konsultacjach projektu "Program współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023"   

Informacja o przystąpieniu Gminy Boguchwała do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. 03 listopada 2022

Informacja o przystąpieniu Gminy Boguchwała do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.   

Zaproszenie do konsultacji społecznych - Strategia Przestrzenna ROF 28 października 2022

Uwagi można składać w terminie od dnia 2 listopada 2022 r. do dnia 22 listopada 2022 r.   

Konsultacje Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 20 października 2022

Informacja o konsultacjach projektu "Program współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023".   

  • [14]
  • Liczba odwiedzin: 1103036

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała