INNE 

polska  angielska
data publikacji: 25-04-2007 | 09:46data ostatniej modyfikacji: 01-06-2021 | 09:29
Informacja o udzielonych dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 01 czerwca 2021

Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, przyznanych w 2021 roku   

Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 12 maja 2021

Burmistrz Boguchwały zamieszcza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Boguchwała na okres 3 lat zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.    

Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Boguchwała na 2021 rok 26 kwietnia 2021

Burmistrz Boguchwały przedkłada do konsultacji z organizacjami pozarządowymi, projekt uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego 07 kwietnia 2021

Gmina Boguchwała ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego: OPEL COMBO   

Ogłoszenie wyników przeprowadzonego postępowania konkursowego 26 marca 2021

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się.   

Lista kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Boguchwalskie Forum Rozwoju Sp. z o.o. w organizacji 25 marca 2021

spełniających wymagania formalne   

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu 17 marca 2021

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się.    

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Boguchwale 15 marca 2021

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Boguchwale   

Termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie przy zabytkach 08 marca 2021

Termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków   

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego 12 stycznia 2021

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje, iż zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym   

Informacja Burmistrza o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w roku 2020 11 stycznia 2021

.   

Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych 26 listopada 2020

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje, iż zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych w ramach projektu "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego   

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Boguchw 22 października 2020

konsultacje projektu uchwały dotyczącej \"Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Boguchwała na 2021 rok\".   

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale 01 października 2020

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale   

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 23 września 2020

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej "Zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w...   

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale - kadencja 2020 - 2023 16 września 2020

29 września 2020 r. odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale – kadencja 2020 – 2023   

Konsultacje projekt uchwały dotyczącej: „Zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty bud 21 sierpnia 2020

Konsultacje projekt uchwały dotyczącej: „Zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane   

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 28.05.2020, znak: AB.6740.15.3.2019 30 czerwca 2020

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 28.05.2020 o wydaniu decyzji nr 2/202, z dnia 20.05.2020r., znak: AB.6740.15.3.2019   

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Boguchwała przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 30 kwietnia 2020

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Boguchwała przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2019   

Urząd Miejski w Boguchwale przechodzi w tryb pracy ograniczonej 13 marca 2020

Interesanci obsługiwani będą wyłącznie w sprawach pilnych w Biurze Obsługi Klienta.   

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [12]
Liczba odwiedzin: 897197

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała