INNE 

polska  angielska
data publikacji: 25-04-2007 | 09:46data ostatniej modyfikacji: 27-10-2020 | 10:23
Konsultacje projektu uchwały dotyczącej "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Boguchw 22 października 2020

konsultacje projektu uchwały dotyczącej \"Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Boguchwała na 2021 rok\".   

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale 01 października 2020

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale   

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 23 września 2020

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej "Zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w...   

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale - kadencja 2020 - 2023 16 września 2020

29 września 2020 r. odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale – kadencja 2020 – 2023   

Konsultacje projekt uchwały dotyczącej: „Zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty bud 21 sierpnia 2020

Konsultacje projekt uchwały dotyczącej: „Zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane   

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 28.05.2020, znak: AB.6740.15.3.2019 30 czerwca 2020

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 28.05.2020 o wydaniu decyzji nr 2/202, z dnia 20.05.2020r., znak: AB.6740.15.3.2019   

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Boguchwała przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 30 kwietnia 2020

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Boguchwała przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2019   

Urząd Miejski w Boguchwale przechodzi w tryb pracy ograniczonej 13 marca 2020

Interesanci obsługiwani będą wyłącznie w sprawach pilnych w Biurze Obsługi Klienta.   

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF 12 lutego 2020

Gmina Boguchwała jako partner projektu rozpoczęła realizację projektu ”Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”    

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 28.11.2019 o wydaniu decyzji AB.6740.15.3.2019 09 grudnia 2019

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 28.11.2019 o wydaniu decyzji AB.6740.15.3.2019   

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych 27 listopada 2019

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych   

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic 27 listopada 2019

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic   

Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 08 listopada 2019

Burmistrz Boguchwały zarządza przeprowadzenie konsultacji projektu "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020" przyjmując termin wyrażania opinii do 22 listopada 2019 r.   

Obwieszczenie dotyczące przebudowy drogi ekspresowej S19 25 października 2019

Obwieszczenie dotyczące przebudowy drogi ekspresowej S19, dotyczącej odwodnienia w obrębie zbiorników ZB-8 i ZB-9 w miejscowości Kielanówka.   

Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF-II etap 21 sierpnia 2019

Gmina Boguchwała jako Partner projektu rozpoczęła realizację projektu pn.” Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF-II etap”   

Konsultacje Program współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi na lata 2020-2022 19 sierpnia 2019

Konsultacji projektu dokumentu pn. Program współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2022   

Konsultacje Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 19 sierpnia 2019

Konsultacje projektu dokumentu pn. "Program współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020"   

Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku 31 maja 2019

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018   

Nabór na stanowisko specjalisty ds. wdrażania projektów infrastrukturalnych w Biurze ROF 15 kwietnia 2019

Dyrektor Biura Stowarzyszenia ROF ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. wdrażania projektów infrastrukturalnych   

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu RPO WP 2014-2020 19 marca 2019

Po analizie otrzymanej oferty pod kątem wymogów określonych w ogłoszeniu, podjęto decyzję o wyborze Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrzu do wspólnej realizacji projektu   

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [11]
Liczba odwiedzin: 858933

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała