Planowanie Przestrzenne 

polska  angielska
data publikacji: 03-06-2009 | 10:59data ostatniej modyfikacji: 01-12-2022 | 13:17
Budowa zbiorników magazynowania wody pitnej wraz z pompownią wody i przyłączami w miejscowości Kielanówka, gm. Boguchwała 01 grudnia 2022

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa zbiorników magazynowania wody pitnej wraz z pompownią wody i przyłączami'' w Kielanówce   

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa dot. rozbudowy i budowy drogi gminnej łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową 24 listopada 2022

Został zmieniony wniosek w zakresie nazwy inwestycji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową''.   

Budowa dojść do peronów w miejscowości Lutoryż, gmina Boguchwała 21 listopada 2022

Zostało wydane Postanowienie znak: RMP.6733.35.7.2022 o sprostowaniu omyłki zawartej w decyzji znak: RMP.6733.35.6.2022 z dnia 28.10.22 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego    

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w ramach projektu ,, Budowy Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej'' 15 listopada 2022

Obwieszczenie zawiadamiające o wniesieniu odwołań od decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 października 2022 r. znak: N-VIII.747.2.15.2022 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w kilometrze od 11,060 do 11,850 linii kolejowej nr 106   

Obwieszczenie MPZP Cmentarz Boguchwała 03 listopada 2022

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Cmentarz Boguchwała".   

Budowa dojść do peronów w miejscowości Lutoryż, gmina Boguchwała 28 października 2022

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: ,,Budowa dojść do peronów w miejscowości Lutoryż'' na terenie części działek nr ewid. 1548/3, 1548/4, 1548/5, 1702/2 w miejscowości Lutoryż, gm. Boguchwała   

Budowa dojść do peronów w miejscowości Lutoryż, gm. Boguchwała 28 października 2022

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie stanowiącym część działek nr ewid 1315,1701 w miejscowości Lutoryż, gm. Boguchwała   

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi gminnej Lutoryż, gm. Boguchwała 26 października 2022

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:,,Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi gminnej Lutoryż-Rędziny'' w miejscowości Lutoryż, gm. Boguchwała   

Budowa infrastruktury kolejowej realizowana w ramach projektu ,, Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej''w Lutoryżu 25 października 2022

Została wydana decyzja przez Wojewodę Podkarpackiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji w ramach projektu ,,Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej'' linii kolejowej nr 106   

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Nosówka , gm. Boguchwała 11 października 2022

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą ,,Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ''na terenie inwestycji części działek 1453,1454 w miejscowości Nosówka   

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Lutoryż , gm. Boguchwała 11 października 2022

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą ,, Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia '' na terenie części działek nr. ewid. 1203/6,1738/3,1203/5,1737,1232/2,1232/3,1234/1 w Lutoryżu   

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mogielnica, gm. Boguchwała 11 października 2022

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą ,, Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia '' na terenie inwestycji stanowiącym część działek nr ewid. 108/3, 108/2, 108/1 w miejscowości Mogielnica   

Obwieszczenie- II ZMIANA MPZP BOGUCHWAŁA - CENTRUM 27 września 2022

Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały o przystąpieniu do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała - Centrum.   

Budowa dojść do peronów w miejscowości Lutoryż, gm. Boguchwała 05 września 2022

Zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn:,,budowa dojść do peronów w miejscowości Lutoryż'' na terenie części działek nr ewid. 1548/3, 1548/4, 1548/5, 1702/2 w Lutoryżu   

Budowa dojść do peronów w miejscowości Lutoryż, gmina Boguchwała 05 września 2022

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: ,, budowa dojść do peronów w miejscowości Lutoryż'' na terenie części działek nr ewid. 1315,1701 w Lutoryżu   

Budowa odcinka sieci gazowej średniego cisnienia w miejscowości Nosówka, gm. Boguchwała 24 sierpnia 2022

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:,, budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia '' w miejscowości Nosówka.   

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Lutoryżu, gm. Boguchwała 24 sierpnia 2022

Zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą ,, budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia'' w miejscowości Lutoryż   

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Mogielnicy, gm. Boguchwała 24 sierpnia 2022

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,, budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia '' na terenie Mogielnicy   

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi gminnej Lutoryż, gm. Boguchwała 24 sierpnia 2022

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą ,, Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi gminnej Lutoryż Rędziny''    

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lutoryż, gmina Boguchwała. 22 sierpnia 2022

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p. n. : " Budowa sieci wodociągowej" na części działek nr ewid.: 1356/3, 1356/1, 1357/1, 1359, 1708, 1363 w m. Lutoryż, gm. Boguchwała.   

Liczba odwiedzin: 1007298

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała