Planowanie Przestrzenne 

polska  angielska
data publikacji: 03-06-2009 | 10:59data ostatniej modyfikacji: 31-10-2020 | 00:05
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w miejscowości Niechobrz, gm. Boguchwała. 28 października 2020

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w miejscowości Niechobrz.   

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w miejscowości Niechobrz, gm. Boguchwała. 28 października 2020

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w miejscowości Niechobrz.   

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w miejscowości Racławówka, gm. Boguchwała. 26 października 2020

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w miejscowości Racławówka.   

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w miejscowości Zgłobień, gm. Boguchwała. 26 października 2020

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w miejscowości Zgłobień.   

Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Mogielnicy, gm. Boguchwała. 23 października 2020

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Mogielnica, gm. Boguchwała.   

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w miejscowości Boguchwała oraz Rzeszów. 21 października 2020

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w miejscowości Boguchwała oraz Rzeszów.   

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gspodarstwa Wodnego Wody Polskie 16 października 2020

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych   

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała - Wisłoczysko 24 września 2020

Obwieszczenie    

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium - Boguchwała ul.Kwiatkowskiego 24 września 2020

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała dla terenu przy ul. Kwiatkowskiego w Boguchwale.   

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmiany planu w m. Kielanówka 07 września 2020

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w m. Kielanówka.    

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium 07 września 2020

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w m. Kielanówka.    

Obwieszczenie o publicznym wyłozeniu projektu zmiany planu Boguchwała - Koreja III- etep I 03 września 2020

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała Koreja III - etap I   

Liczba odwiedzin: 858933

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała