Planowanie Przestrzenne 

polska  angielska
data publikacji: 03-06-2009 | 10:59data ostatniej modyfikacji: 16-09-2021 | 12:42
Obwieszczenie - ustalenie lokalizacja inwestycji celu publicznego w miejscowości Nosówka, gm. Boguchwała 16 września 2021

Zawiadomienie o wszczęciu post. admin ustalenia lokalizacji inwest. celu publicz. pn: „budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Nosówka” w m. Nosówka, Gm. Boguchwała.    

Obwieszczenie - ustalenie lokalizacja inwestycji celu publicznego w miejscowości Lutoryż, gm. Boguchwała 16 września 2021

zawiadomienie o wszczęciu post. admin ustalenia lokalizacji inwest. celu publicz. pn:"budowa gazociągu średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym” Lutoryż, Gm. Boguchwała   

Obwieszczenie - ustalenie lokalizacja inwestycji celu publicznego w miejscowości Zarzecze, gm. Boguchwała 15 września 2021

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „budowa napowietrznej sieci nN oświetlenia drogowego o napięciu nie większym niż 1 kV” m. Zarzecze   

Obwieszczenie- budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Boguchwała gm. Boguchwała. 15 września 2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Boguchwała gm. Boguchwała.   

Obwieszczenie- budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Racławówka gm. Boguchwała. 13 września 2021

Wszczęcie post. admin. ustalającego lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: "budowa kanalizacji deszczowej" w miejscowości Racławówka, gm. Boguchwała   

Obwieszczenie- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niechobrz gm. Boguchwała. 13 września 2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ustalającego lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niechobrz, gm. Boguchwała.   

Obwieszczenie - ustalenie lokalizacja inwestycji celu publicznego w miejscowości Mogielnica, gm. Boguchwała 13 września 2021

Wszczęcie post. admin. pn: „zabudowa rurociągiem wraz ze studzienkami cieku naturalnego bez nazwy, przebudowa rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 1407, likwidacji wylotu kan. deszczowej, wykonanie wylotu kan. deszcz.(...)" w miejscowości Mogielnic   

Obwieszczemie - budowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego w Niechobrzu. 10 września 2021

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. budowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego w Niechobrzu.   

Obwieszczemie - budowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego w Nosówce. 10 września 2021

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. budowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego w Nosówce.   

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Niechobrzu, gm. Boguchwała. 09 września 2021

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Niechobrzu, gm. Boguchwała.   

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Nosówce, gm. Boguchwała. 09 września 2021

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Nosówce, gm. Boguchwała.   

Obwieszczenie- budowa oświetlenia ulicy Partyzantów w Boguchwale, gm. Boguchwała. 07 września 2021

Zawiadomienie o zmianie zakresu wniosku dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa oświetlenia ulicy Partyzantów w Boguchwale, gm. Boguchwała.   

Obwieszczenie- budowa sieci gazowej i przyłącza gaz. dla budynku mieszkalnego w m. Wola Zgłobieńska gm. Boguchwała. 03 września 2021

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w m.Wola Zgłobieńska, gm. Boguchwała.   

Obwieszczenie- budowa sieci gazowej i przyłącza gaz. dla budynków mieszkalnych w m. Racławówka gm. Boguchwała. 03 września 2021

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynków mieszkalnych w m. Racławówka, gm. Boguchwała.   

Informacja Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia stacji bazowej w Niechobrzu 12 marca 2021

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę   

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium 09 marca 2021

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Boguchwała przy ul.Technicznej.    

Informacja Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej w Lutoryżu 21 stycznia 2021

Informacja o wszczęciu postępowania   

Dane przestrzenne zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Koreja III etap I 04 stycznia 2021

Dane przestrzenne zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Koreja III etap I GML   

Dane przestrzenne zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu p. w Kielanówce 30 grudnia 2020

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu p. w Kielanówce- dane przestrzenne GML   

Dane przestrzenne - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kielanówka 30 grudnia 2020

Dane przestrzenne - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kielanówka Racławówka etap II GML    

1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 916493

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała