Planowanie Przestrzenne 

polska  angielska
data publikacji: 03-06-2009 | 10:59data ostatniej modyfikacji: 19-04-2021 | 00:05
Obwieszczenie OS-IV.7440.19.2021.WZ Marszałka Województwa Podkarpackiego 16 kwietnia 2021

Obwieszczenie OS-IV.7440.19.2021.WZ Marszałka Województwa Podkarpackiego - zawiadomienie, że została wydana decyzja zatwierdzająca projekt robot geologicznych dla budowy drogi S-19.   

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego w miejscowości Niechobrz, gm. Boguchwała. 16 kwietnia 2021

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w miejscowości Niechobrz, gm. Boguchwała.   

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego w miejscowości Racławówka, gm. Boguchwała. 16 kwietnia 2021

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w miejscowości Racławówka, gm. Boguchwała.   

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego w miejscowości Nosówka, gm. Boguchwała. 15 kwietnia 2021

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w miejscowości Nosówka, gm. Boguchwała.   

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego w miejscowości Lutoryż, gm. Boguchwała. 14 kwietnia 2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w miejscowości Lutoryż, gm. Boguchwała.   

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla budowy drogi S-19 16 marca 2021

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla budowy drogi S-19 na odcinku węzeł Rzeszów Południe- węzeł Babica.    

Informacja Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia stacji bazowej w Niechobrzu 12 marca 2021

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę   

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium 09 marca 2021

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Boguchwała przy ul.Technicznej.    

Informacja Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej w Lutoryżu 21 stycznia 2021

Informacja o wszczęciu postępowania   

Dane przestrzenne zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Koreja III etap I 04 stycznia 2021

Dane przestrzenne zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Koreja III etap I GML   

Dane przestrzenne zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu p. w Kielanówce 30 grudnia 2020

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu p. w Kielanówce- dane przestrzenne GML   

Dane przestrzenne - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kielanówka 30 grudnia 2020

Dane przestrzenne - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kielanówka Racławówka etap II GML    

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gspodarstwa Wodnego Wody Polskie 16 października 2020

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych   

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała - Wisłoczysko 24 września 2020

Obwieszczenie    

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium - Boguchwała ul.Kwiatkowskiego 24 września 2020

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała dla terenu przy ul. Kwiatkowskiego w Boguchwale.   

Liczba odwiedzin: 886495

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała