Planowanie Przestrzenne 

polska  angielska
data publikacji: 03-06-2009 | 10:59data ostatniej modyfikacji: 18-06-2021 | 07:49
Obwieszczenie- budowa sieci gazowej i przyłącza gaz. dla budynku mieszkalnego w miejscowości Wola Zgłobieńska, gm. Boguchwała. 18 czerwca 2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid.299/7 i 299/6 w miejscowości Wola Zgłobieńska   

Obwieszczenie- budowa sieci gazowej i przyłącza gaz. dla budynku mieszkalnego w miejscowościRacławówka, gm. Boguchwała. 18 czerwca 2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid.888/5 i 888/6 w Racławówce   

Obwieszczenie- budowa sieci gazowej i przyłącza gaz. dla budynków mieszkalnych w zab. szeregowej w Racławówce, gm. Boguchwała. 17 czerwca 2021

Zawiadomienie o wszczęciu post. admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych dla budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej” w Racł   

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego w miejscowości Lutoryż. 16 czerwca 2021

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego w miejscowości Lutoryż, gm. Boguchwała.    

Obwieszczenie - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.945/1 w Racławówce 14 czerwca 2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid.945/1 w Racławówce   

Informacja Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia stacji bazowej w Niechobrzu 12 marca 2021

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę   

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium 09 marca 2021

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Boguchwała przy ul.Technicznej.    

Informacja Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej w Lutoryżu 21 stycznia 2021

Informacja o wszczęciu postępowania   

Dane przestrzenne zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Koreja III etap I 04 stycznia 2021

Dane przestrzenne zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Koreja III etap I GML   

Dane przestrzenne zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu p. w Kielanówce 30 grudnia 2020

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu p. w Kielanówce- dane przestrzenne GML   

Dane przestrzenne - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kielanówka 30 grudnia 2020

Dane przestrzenne - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kielanówka Racławówka etap II GML    

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gspodarstwa Wodnego Wody Polskie 16 października 2020

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych   

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała - Wisłoczysko 24 września 2020

Obwieszczenie    

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium - Boguchwała ul.Kwiatkowskiego 24 września 2020

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała dla terenu przy ul. Kwiatkowskiego w Boguchwale.   

Liczba odwiedzin: 897197

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała