BIP

Planowanie Przestrzenne 

polska  angielska a
OGŁOSZENIA 
data publikacji: 03-06-2009 | 10:59
data ostatniej modyfikacji: 15-11-2019 | 12:13
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Niechobrzu
15 listopada 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: "budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Niechobrzu".   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych dla budynków mieszkalnych w Boguchwale.
14 listopada 2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych dla budynków mieszkalnych” w Boguchwale.   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zgłobień, gm. Boguchwała
14 listopada 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: "budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej" w miejscowości Zgłobień, gm. Boguchwała".   więcej »»»

Obwieszczenie -budowa sieci nN oświetlenia drogowego o napięciu nie wyższym niż 1 kV w Lutoryżu, gm. Boguchwała.
14 listopada 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „budowa sieci nN oświetlenia drogowego o napięciu nie wyższym niż 1 kV" w Lutoryżu.   więcej »»»

Obiweszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Boguchwale.
14 listopada 2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Boguchwale.   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w miejscowości Zgłobień
12 listopada 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: "budowa sieci gazowej i i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w miejscowości Zgłobień, gm. Boguchwała".   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i i przyłączy gazowych dla budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej w Mogielnicy.
08 listopada 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: "budowa sieci gazowej i i przyłączy gazowych dla budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej w miejscowości Mogielnica, gm. Boguchwała".   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych dla budynków mieszkalnych w Racławówka.
05 listopada 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: "budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Racławówka".   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych dla budynków mieszkalnych w Zarzeczu
04 listopada 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: "budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych dla budynków mieszkalnych w Zarzeczu".   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych dla budynków mieszkalnych w Boguchwale
04 listopada 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: "budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych dla budynków mieszkalnych w Boguchwale".   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Mogielnicy
04 listopada 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: "budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Mogielnicy".   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej dla budynku mieszkalnego i przyłącza gazowego w Racławówce.
04 listopada 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: "budowa sieci gazowej dla budynku mieszkalnego i przyłącza gazowego w Racławówce".   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Racławówce
04 listopada 2019

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: "budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Racławówce".   więcej »»»

Obwieszczenia - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Niechobrzu.
30 października 2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. "budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Niechobrzu".   więcej »»»

Obwieszczenie
27 sierpnia 2019

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w m. Boguchwała - etap I    więcej »»»

Obwieszczenie
27 sierpnia 2019

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Boguchwała -etap I   więcej »»»

Obwieszczenie
20 sierpnia 2019

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kielanówka - Racławówka etap II.    więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej
07 sierpnia 2019

Budowa sieci wodociągowej wraz z opomiarowaniem w miejscowości Nosówka i Błędowa Zgłobieńska   więcej »»»

Obwieszczenie o wyłozeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
18 lipca 2019

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu Boguchwała - Wisłoczysko   więcej »»»

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Zgłobniu
29 maja 2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego w Zgłobniu   więcej »»»

1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 775434

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo