Budownictwo 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : WYDZIAŁ
Grupa tematyczna : WNIOSKI
Wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego
Wymagane dokumenty:
Wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego zawierający: - Kopia aktualnej mapy ewidencyjnej terenu - wypisy z ewidencji gruntów - dwie kopie aktualnej mapy zasadniczej sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000 lub 1:2000 (w przypadku inwestycji liniowych) - koncepcję zagospodarowania terenu działki sporządzonej na kopii mapy j.w (zawierającą określenie granic terenu objetego wnioskiem) - charakterystykę inwestycji - warunki techniczne zapewnienia dostawy mediów - w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko)
Miejsce złożenia dokumentu:
Biuro Obsługi Klienta /parter/ Załatwianie sprawy: Referat Mienia Gminy i Planowania Przestrzennego /II piętro, pok. nr 36, tel. 17-87-55-244, 17-87-55-246/
Opłaty:
598 zł
Termin i sposób załatwiania:
60 dni
Podstawa prawna:
art. 59 w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 t.j.)
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Burmistrza Boguchwały, w terminie do 14 dni od doręczenia decyzji.
 
pobierz plik:
 
Wniosek o wydanie dec. o ustal. celu publicznego [81 KB] 167_167_167_wniosek_o_wyd__dec__cp_rodo.doc
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 922946

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała