Ewidencja ludności 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego
Grupa tematyczna : WNIOSKI
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU
Wymagane dokumenty:
· wniosek o wydanie zaświadczenia; · dowód osobisty lub paszport; · w przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany - do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu* (tylko w przypadku, gdy właściciel nie był zameldowany w tym lokalu); * oryginał dokumentu do wglądu, tj. w szczególności: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
Miejsce złożenia dokumentu:
Urząd Miejski w Boguchwale ; Referat Spraw Obywatelskich; Boguchwała, ul. Suszyckich 33;parter pok. nr 1; tel. 17 87 55 213
Opłaty:
Opłata skarbowa: za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku osób zameldowanych w lokalu - 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydane w sprawach wymienionych w art. 2 ustawy o opłacie skarbowej.
Termin i sposób załatwiania:
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U.2021.510 t.j.); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz.U.2021.735 t.j.); Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 t.j.)
 
pobierz plik:
 
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU [14 KB] 300_z00_wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_zameldowaniu.docx
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 930091

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała