WAŻNE DOKUMENTY 

polska  angielska
data publikacji: 08-11-2006 | 15:28data ostatniej modyfikacji: 12-08-2020 | 14:17
Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Boguchwała.11 sierpnia 2020
więcej »»»
Gminny Program Ochrony Środowiska11 sierpnia 2020
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BOGUCHWAŁA NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020-2023. więcej »»»
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Boguchwała02 czerwca 2010
więcej »»»
Gminny Plan Gospodarki Odpadami01 kwietnia 2009
więcej »»»
Strategia Ekoenergetyczna Gminy Boguchwała21 stycznia 2009
więcej »»»
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Boguchwała na lata 2008 - 201509 października 2008
więcej »»»
Program Rozwoju Lokalnego31 października 2005
więcej »»»
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała