Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro 

polska  angielska
data publikacji: 25-08-2010 | 12:02data ostatniej modyfikacji: 13-08-2020 | 09:55
 • ZAPYTANIE OFERTOWE - Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała w roku 2020 22 lipca 2020
 • Zapytanie ofertowe "Opróżnianie koszy na terenie Gminy Boguchwała w miesiącu styczniu 2020 roku" 31 grudnia 2019
 • Zapytanie ofertowe "Utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Boguchwała w 2020 r" 18 grudnia 2019
 • Zapytanie ofertowe "Opróżnianie koszy na terenie Gminy Boguchwała w 2020 roku" 18 grudnia 2019
 • Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją „Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale – Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu – Centrum Rozwoju Społecznego” w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” 13 września 2019
 • ZAPYTANIE OFERTOWE - Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała w roku 02 września 2019
 • ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, sanitarnej i elektroenergetycznej nad zadaniem pn.: Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała- „Przebudowa Spichlerza na rynku miejskim w Boguchwale” w ramach zadania pn.: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" 09 lipca 2019
 • Zapytanie ofertowe na świadczenie usług ratownictwa wodnego na kompleksie basenów kąpielowych w Boguchwale 07 czerwca 2019
 • Zapytanie ofertowe "Kasjer na kompleksie basenów kapielowych w Boguchwale 07 czerwca 2019
 • Zapytanie ofertowe " Gospodarz /dozorca na kompleksie basenów kąpielowych w Boguchwale 07 czerwca 2019
 • Opróźnianie koszy ulicznych na terenie Gminy Boguchwała w 2019 roku 28 grudnia 2018
 • Utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Boguchwała w 2019 roku 28 grudnia 2018
 • Zapytanie ofertowe "Gospodarz sołectwa" 05 grudnia 2018
 • Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Gospodarz sołectwa Nosówka 27 lipca 2018
 • Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów do przeprowadzenia działania informacyjno-promocyjnego wchodzącego w skład projektu „Budowa, przebudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguchwale wraz z przeprowadzeniem działań informacyjno – promocyjnych w zakresie ograniczenia powstawania odpadów” w ramach działania 4.2 Gospodarka Odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 02 maja 2018
 • Zapytanie ofertowe Defibrylator, Torba ratownicza. 06 kwietnia 2018
 • Zapytanie ofertowe "Gospodarz solectwa" 04 kwietnia 2018
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 05 września 2017
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 05 września 2017
 • Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Boguchwała w ramach Utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej” 17 lipca 2017
Liczba odwiedzin: 852119

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała