ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Wyjasnienia treści SIWZ cz. II
26 października 2017, 11:23

 

 

WO-ZP.271.27.2017                                                                 Boguchwała, dnia 26-10-2017 r.

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

 

Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1579) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Rozbudowa monitoringu gminnego na terenie miasta Boguchwała” w następującym zakresie:  

 

Pytanie 1:

W wyjaśnieniu treści SIWZ podany jest model rejestratora BOSCH DIVAR 3000, nasze pytanie dotyczy systemu w jakim pracuje rejestrator ANALOG AHD CVI czy IP lub proszę o wskazanie dokładnego modelu rejestratora.

Odpowiedź:

Zamawiający podaje dokładne parametry rejestratora: DIVAR IP 3000 4X2TB 3.5A 100-127/220-240V 50-60Hz, DIP-3042-4HD.

Pytanie 2:

Drugim pytaniem jest zasadność stosowania puszek IP68 (puszki o klasie szczelności dopuszczającej zanurzenie w wodzie do 1m głębokości - puki co takie puszki nie występują w wymiarach pozwalających na umieszczenie wewnątrz urządzeń zawartych w SIWZ), czy w SIWZ nie wystąpił błąd i powinno być IP66.

Odpowiedź:

 

Zamawiający informuje, że w wyjaśnieniach treści SIWZ z dnia 23-10-2017 r. błędnie podano obudowę IP68. Zamawiający potwierdza, że chodzi o obudowę IP66.

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 930091

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała