ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZE PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
15 kwietnia 2021, 08:59

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych w Lutoryżu i Mogielnicy  zamierza przeznaczyć: na część nr 1: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lutoryżu kwotę 427 349,97 zł. brutto, na część nr 2: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mogielnicy kwotę 159 744,23 zł brutto

Liczba odwiedzin: 922946

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała