ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Informacja z otwarcia ofert
20 kwietnia 2021, 12:59

Boguchwała, dnia 20-04-2021 roku

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Budowa boisk wielofunkcyjnych w Lutoryżu i Mogielnicy

 

Znak Sprawy:             RIZ.271.2.2021

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) udostępnia informację z otwarcia ofert.

Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce w dniu 20-04-2021 o godz. 11:00, otwarte zostały oferty następujących wykonawców:

 

Część 1: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lutoryżu

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Cena oferty

 

Długość okresu gwarancji jakości

1

 

SPEED invest sp. z o.o.

Siedziba: 05-200 Wołomin, ul. Parkowa 12

317 333,58 zł brutto

5 lat

2

Bellsport Grzegorz Leszczyński

ul. Hutnicza 4

41-923 Bytom

 

 

308 025,68 zł brutto

5 lat

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "POLBUD"

Szczepański Tadeusz

Siedziba: ul. J. Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów

334 719,75 zł brutto

5 lat

4

 

Solid-Stet Sp. z o.o. Sp.K.

Siedziba: ul. Międzyparkowa 12A/6, 71-346 Szczecin

 

323 298,95 zł brutto

5 lat

5

 

 

 „TORAKOL Sp. z o.o.

(dawniej: „Rajmund Zalewski TORAKOL”)”

Siedziba: ul. Słoneczna 24a

88-200 Radziejów

 

296 545,37 zł brutto

5 lat

6

 

 

 FHU TREES-SPORT ANDRZEJ SZYMAŃSKI

Siedziba: ul. Trembeckiego 11 B, 35-234 Rzeszów

 

299 993,60 zł brutto

5 lat

7

 

 

 OBO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Rzeszów, ul. Trembeckiego 11a, 35-234 Rzeszów

 

259 750,49 zł brutto

5 lat

8

 

ACTIVA Longin Witkowski

Siedziba: ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź

 

362 850,00 zł brutto

5 lat

9

 

 KB VOYAGER Zygmunt Morgaś

Siedziba: 26-600 Radom, ul. Gryczana 16

 

318 570,00 zł brutto

5 lat

 

Część 2: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mogielnicy

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Cena oferty

 

Długość okresu gwarancji jakości

1

SPEED invest sp. z o.o.

Siedziba: 05-200 Wołomin, ul. Parkowa 12

182 036,16 zł brutto

5 lat

2

 

Bellsport Grzegorz Leszczyński

ul. Hutnicza 4

41-923 Bytom

 

158 193,33 zł brutto

5 lat

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "POLBUD"

Szczepański Tadeusz

Siedziba: ul. J. Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów

 

158 865,29 zł brutto

5 lat

4

 

Solid-Stet Sp. z o.o. Sp.K.

Siedziba: ul. Międzyparkowa 12A/6, 71-346 Szczecin

152 278,41 zł brutto

5 lat

5

 

 

 „TORAKOL Sp. z o.o.

(dawniej: „Rajmund Zalewski TORAKOL”)”

Siedziba: ul. Słoneczna 24a

88-200 Radziejów

 

153 802,15 zł brutto

5 lat

6

 

 FHU TREES-SPORT ANDRZEJ SZYMAŃSKI

Siedziba: ul. Trembeckiego 11 B, 35-234 Rzeszów

 

152 844,34 zł brutto

5 lat

7

 

 OBO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Rzeszów, ul. Trembeckiego 11a, 35-234 Rzeszów

 

129 651,24 zł brutto

5 lat

8

 

ACTIVA Longin Witkowski

Siedziba: ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź

 

196 800,00 zł brutto

5 lat

9

 

 

 KB VOYAGER Zygmunt Morgaś

Siedziba: 26-600 Radom, ul. Gryczana 16

 

154 413,20 zł brutto

5 lat

 

Liczba odwiedzin: 922946

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała