ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
MODYFIKACJA TREŚCI SWZ
25 czerwca 2021, 13:37

 

 

Dotyczy:                                Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Boguchwała (3 zadania częściowe)

Znak Sprawy:                       RIZ.271.12.2021

Podstawa prawna:              art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późniejszymi zmianami)

 

 

Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 286  ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późniejszymi zmianami) modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

 

 

W SWZ jest:

Rozdział IV, pkt 4.1, ppkt. 4.1.5:

Zakres robót:

 1. Ułożenie kabla ziemnego YAKY 4x35mm 2 - 254 m
 2. Ułożenie kabla ziemnego YAKY 4x50mm 2 - 20 m
 3. słup parkowy 4,5 m zgodnie z rysunkiem na fundamencie betonowym –2  szt. 
 4. słup stalowy 8m zgodnie z opisem w dokumentacji na fundamencie betonowym  –2  szt. 
 5. montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu led na wysięgniku korpus AL., klosz – szkło -7 kpl. 
 6. montaż szafy oświetleniowej  - 1 kpl
 7. montaż uziemienia  - bednarka ocynkowana - 254  m
 8. montaż uziomów pionowych - 9m

W SWZ powinno być:

Rozdział IV, pkt 4.1, ppkt. 4.1.5:

Zakres robót :

 1. Ułożenie kabla ziemnego YAKY 4x35mm 2 - 254 m
 2. Ułożenie kabla ziemnego YAKY 4x50mm 2 - 20 m
 3. słup parkowy 4,5 m zgodnie z rysunkiem na fundamencie betonowym –2  szt. 
 4. słup stalowy 8m zgodnie z opisem w dokumentacji na fundamencie betonowym  - 5  szt. 
 5. montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu led na wysięgniku korpus AL., klosz – szkło -7 kpl. 
 6. montaż szafy oświetleniowej  - 1 kpl
 7. montaż uziemienia  - bednarka ocynkowana - 254  m
 8. montaż uziomów pionowych - 9m

 

W SWZ jest:

Rozdział IV, pkt 4.2, ppkt. 4.2.3:

Zakres robót  :

 1. Ułożenie kabla ziemnego YAKY 4x35mm 2 - 505 m
 2. słup bliźniaczy – szt. 10
 3. słup wirowany   – szt. 2
 4. montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu led - na wysięgniku – szt. 11
 5. montaż szafy oświetleniowej  - 1 kpl
 6. montaż uziemienia  - bednarka ocynkowana , pręty uziemiające

W SWZ powinno być:

Rozdział IV, pkt 4.2, ppkt. 4.2.3:

Zakres robót  :

 1. Przewód napowietrzny ASXSN 4x35mm 2 - 505 m
 2. słup bliźniaczy – szt. 10
 3. słup wirowany   – szt. 1
 4. montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu led - na wysięgniku – szt. 11
 5. montaż szafy oświetleniowej  - 1 kpl
 6. montaż uziemienia  - bednarka ocynkowana , pręty uziemiające

W związku z powyższymi zmianami, zmianie ulega przedmiar robót dotyczący zadania częściowego nr 2: Budowa oświetlenia drogi gminnej na dz. o nr ew. 1456 w Nosówce

 

W SWZ jest:

Rozdział 14, pkt 1:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 27 lipca 2021 roku.

W SWZ powinno być:

Rozdział 14, pkt 1:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 30 lipca 2021 roku.

 

W SWZ jest:

Rozdział 16, pkt 3:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 28 czerwca 2021 roku do godz. 09:30.

W SWZ powinno być:

Rozdział 16, pkt 3:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 1 lipca 2021 roku do godz. 12:00.

 

W SWZ jest:

Rozdział XVIII pkt 1:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2021 roku o godz. 11:00.

W SWZ powinno być:

Rozdział XVIII pkt 1:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 lipca 2021 roku o godz. 13:00

 

Zamawiający zmienia Załącznik nr 2 do SWZ – OPZ Nosówka poprzez zaktualizowanie przedmiaru robót.

Aktualny przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszego pisma

Załączniki:
4308_nosowka_dz_1456_pr-1.pdf -
««« powrót
Liczba odwiedzin: 922946

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała