ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
02 lipca 2021, 09:35

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Zgłobniu – etap I”  zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości: 260 000,00  zł.

Liczba odwiedzin: 922946

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała