ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Informacja z otwarcia ofert
02 lipca 2021, 11:23

Boguchwała, dnia 02-07-2021 roku

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Zgłobniu – etap I  

 

Znak Sprawy:             RIZ.271.15.2021

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) udostępnia informację z otwarcia ofert.

Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce w dniu 02-07-2021 o godz. 11:00, otwarte zostały oferty następujących wykonawców:

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Cena oferty

 

Długość okresu gwarancji jakości

1

Firma Handlowa ROSE Tomasz Leszczak

ul. Bieszczadzka 16a

38-100 Strzyżów

400 000,00 zł brutto

5 lat

2

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

ul. Suszyckich 9

36-040 Boguchwała

298 944,37 zł brutto

5 lat

 

3

ART-REM Artur Ziemniak

36-046 Zgłobień 522

 

277 600,00 zł brutto

5 lat

 

Liczba odwiedzin: 922946

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała