ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Informacja z otwarcia ofert
23 sierpnia 2017, 10:20

 

Boguchwała, dnia  23-08-2017  roku

WO-ZP.271.21.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: „Utworzenie żłobka w byłym budynku szkoły w Racławówce”.

 

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 418 975,00 zł brutto.

 

 

 

Numer oferty

 

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert

 

 

 1. Termin wykonania zamówienia
 2. Warunki płatności

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości  – 40 %

       1

REM-DOM Usługi Budowlane Stanisław Jamróz

ul. Słoneczna 28

36-122 Dzikowiec

505 597,42 zł brutto

 

 

 

 

 

 

5 lat

 

 1. Terminy wykonania:
  1. Termin rozpoczęcia: do 10 dni od daty zawarcia umowy.
  2. Termin zakończenia robót budowlanych: do 28.11.2017 r.
  3. Termin zakończenia przedmiotu umowy: do 05.12.2017r
 2. Zgodnie ze wzorem umowy

2

Firma Budowlano-Handlowa RAK Spółka Jawna

ul. Dębicka 107

35-213 Rzeszów

494 466,89 zł brutto

 

 

 

 

 

 

5 lat

 1. Terminy wykonania:
  1. Termin rozpoczęcia: do 10 dni od daty zawarcia umowy.
  2. Termin zakończenia robót budowlanych: do 28.11.2017 r
  3. Termin zakończenia przedmiotu umowy: do 05.12.2017r

2. Zgodnie ze wzorem umowy

3

Akar Spółka z o.o.

ul. Zawiszy Czarnego 26a

35-082 Rzeszów

589 994,51 zł brutto

 

 

 

 

 

 

5 lat

 1. Terminy wykonania:
  1. Termin rozpoczęcia: do 10 dni od daty zawarcia umowy.
  2. Termin zakończenia robót budowlanych: do 28.11.2017 r.
  3. Termin zakończenia przedmiotu umowy: do 05.12.2017r
 2. Zgodnie ze wzorem umowy

 

Liczba odwiedzin: 930091

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała