Uchwały - VII kadencja Rady Miejskiej 

polska  angielska
data publikacji: 27-11-2014 | 11:39data ostatniej modyfikacji: 18-12-2018 | 08:49Wytworzył: A.Wójcik
Uchwała Nr LVIII.777.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok.14 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVIII.777.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok.
Uchwała Nr LVII.776.2018 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Boguchwała20 września 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVII.776.2018 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Boguchwała
Uchwała Nr LVII.775.2018 w sprawie rozpatrzenia i przekazania skargi20 września 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVII.775.2018 w sprawie rozpatrzenia i przekazania skargi
Uchwała Nr LVII.774.2018 w sprawie rozpatrzenia i przekazania skargi20 września 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVII.774.2018 w sprawie rozpatrzenia i przekazania skargi
Uchwała Nr LVII.773.2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych będących podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczenia20 września 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVII.773.2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych będących podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczenia
Uchwała Nr LVII.772.2018 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 20 września 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVII.772.2018 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
Uchwała Nr LVII.771.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców gminy Boguchwała na lata 2019-202020 września 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVII.771.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców gminy Boguchwała na lata 2019-2020
Uchwała Nr LVII.770.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 1183, 1182/4 w Lutoryżu20 września 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVII.770.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 1183, 1182/4 w Lutoryżu
Uchwała Nr LVII.769.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 477/2 w Kielanówce20 września 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVII.769.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 477/2 w Kielanówce
Uchwała Nr LVII.768.2018 w sprawie ustanowienia służebności przez działkę 1089/2 położoną w Racławówce20 września 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVII.768.2018 w sprawie ustanowienia służebności przez działkę 1089/2 położoną w Racławówce
Uchwała Nr LVII.767.2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału Gminy Boguchwała na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych20 września 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVII.767.2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału Gminy Boguchwała na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr LVII.766.2018 w sprawie zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale20 września 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVII.766.2018 w sprawie zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale
Uchwała Nr LVII.765.2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Boguchwała do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu20 września 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVII.765.2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Boguchwała do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu
Uchwała Nr LVII.764.2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała12 października 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVII.764.2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała
Uchwała Nr LVII.763.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok.26 września 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVII.763.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok.
Uchwała Nr LVII.762.2018 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Rzeszów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego20 września 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVII.762.2018 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Rzeszów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
Uchwała Nr LVI.761.2018 w sprawie przystąpienia Gminy Boguchwała do realizacji Projektu pn."Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" 30 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVI.761.2018 w sprawie przystąpienia Gminy Boguchwała do realizacji Projektu pn."Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF"
Uchwała Nr LVI.760.2018 w sprawie przystąpienia Gminy Boguchwała do realizacji Projektu pn."Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy" 30 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVI.760.2018 w sprawie przystąpienia Gminy Boguchwała do realizacji Projektu pn."Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy"
Uchwała Nr LVI.759.2018 w sprawie przystąpienia Gminy Boguchwała do realizacji Projektu pn."Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-202030 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVI.759.2018 w sprawie przystąpienia Gminy Boguchwała do realizacji Projektu pn."Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Uchwała Nr LVI.758.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi30 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LVI.758.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi  
  • [1]
  • [40]
  • Liczba odwiedzin: 994712

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała