Uchwały - VII kadencja Rady Miejskiej 

polska  angielska
data publikacji: 27-11-2014 | 11:39data ostatniej modyfikacji: 18-12-2018 | 08:49Wytworzył: A.Wójcik
Uchwała Nr LIII.697.2018 w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30 kwietnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LIII.697.2018 w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Uchwała Nr LIII.696.2018 w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek 30 kwietnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LIII.696.2018 w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek
Uchwała Nr LIII.695.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia przez Gminnę Boguchwała spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale usług w ogólnym interesie gospodarczym30 kwietnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LIII.695.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia przez Gminnę Boguchwała spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale usług w ogólnym interesie gospodarczym
Uchwała Nr LIII.694.2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale 30 kwietnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LIII.694.2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale
Uchwała Nr LIII.693.2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Rzeszowie30 kwietnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LIII.693.2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Rzeszowie
Uchwała Nr LIII.692.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale30 kwietnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LIII.692.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale
Uchwała Nr LII.689.2018 w sprawie podziału Gminy Boguchwała na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych28 marca 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LII.689.2018 w sprawie podziału Gminy Boguchwała na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr LII.688.2018 w sprawie nabycia trzech lokali mieszkalnych29 marca 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LII.688.2018 w sprawie nabycia trzech lokali mieszkalnych
Uchwała Nr LII.687.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Racławówce29 marca 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LII.687.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Racławówce
Uchwała Nr LII.686.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Woli Zgłobieńskiej29 marca 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LII.686.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Woli Zgłobieńskiej
Uchwała Nr LII.685.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Niechobrzu29 marca 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LII.685.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Niechobrzu
Uchwała Nr LII.684.2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2018r. 29 marca 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LII.684.2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2018r.
Uchwała Nr LII.683.2018 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody 29 marca 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LII.683.2018 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
Uchwała Nr LII.682.2018 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny oraz deklaracji na podatek leśny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 29 marca 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LII.682.2018 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny oraz deklaracji na podatek leśny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Uchwała Nr LII.681.2018 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 29 marca 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LII.681.2018 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
Uchwała Nr LII.680.2018 w sprawie kierunków działania Burmistrza w zakresie realizacji wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego 29 marca 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LII.680.2018 w sprawie kierunków działania Burmistrza w zakresie realizacji wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego
Uchwała Nr LII.679.2018 w sprawie udzielenia wsparcia dla Spółdzielni Socjalnej "Remont-Mix" w Boguchwale29 marca 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LII.679.2018 w sprawie udzielenia wsparcia dla Spółdzielni Socjalnej "Remont-Mix" w Boguchwale
Uchwała Nr LII.678.2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała11 kwietnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LII.678.2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała
Uchwała Nr LII.677.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018r. 29 marca 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LII.677.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018r.
Uchwała Nr LI.676.2018 w sprawie nabycia trzech lokali mieszkalnych26 lutego 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr LI.676.2018 w sprawie nabycia trzech lokali mieszkalnych  
  • [1]
  • [40]
  • Liczba odwiedzin: 994846

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała