Uchwały - VII kadencja Rady Miejskiej 

polska  angielska
data publikacji: 27-11-2014 | 11:39data ostatniej modyfikacji: 18-12-2018 | 08:49Wytworzył: A.Wójcik
Uchwała Nr L.655.2018 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi02 lutego 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr L.655.2018 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr L.654.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie02 lutego 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr L.654.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Uchwała Nr L.653.2018 w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym02 lutego 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr L.653.2018 w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
Uchwała Nr L.652.2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji02 lutego 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr L.652.2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
Uchwała Nr L.651.2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała12 lutego 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr L.651.2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała
Uchwała Nr L.650.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Boguchwała na 2018 rok12 lutego 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr L.650.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Boguchwała na 2018 rok
Uchwała Nr XLIX.649.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi08 stycznia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLIX.649.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi
Uchwała Nr XLIX.648.2017 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy08 stycznia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLIX.648.2017 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Uchwała Nr XLIX.647.2017 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku08 stycznia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLIX.647.2017 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
Uchwała Nr XLIX.646.2017 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wyłączenia części sołectwa Racławówka z Gminy Boguchwała i włączenia jej do miasta Rzeszowa08 stycznia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLIX.646.2017 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wyłączenia części sołectwa Racławówka z Gminy Boguchwała i włączenia jej do miasta Rzeszowa
Uchwała Nr XLIX.645.2017 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy05 stycznia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLIX.645.2017 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Uchwała Nr XLIX.644.2017 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego05 stycznia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLIX.644.2017 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Uchwała Nr XLIX.643.2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego05 stycznia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLIX.643.2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego
Uchwała Nr XLIX.642.2017 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na lata 2017-202005 stycznia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLIX.642.2017 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na lata 2017-2020
Uchwała Nr XLIX.641.2017 w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy na lata 2018-202005 stycznia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLIX.641.2017 w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy na lata 2018-2020
Uchwała Nr XLIX.640.2017 w sprawie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym05 stycznia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLIX.640.2017 w sprawie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
Uchwała Nr XLIX.639.2017 w sprawie powierzenia przez Gminę Boguchwała spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych05 stycznia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLIX.639.2017 w sprawie powierzenia przez Gminę Boguchwała spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Uchwała Nr XLIX.638.2017 w sprawie powierzenia przez Gminę Boguchwała spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale usług w ogólnym interesie gospodarczym05 stycznia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLIX.638.2017 w sprawie powierzenia przez Gminę Boguchwała spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale usług w ogólnym interesie gospodarczym
Uchwała Nr XLIX.637.2017 w sprawie powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale05 stycznia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLIX.637.2017 w sprawie powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale
Uchwała Nr XLIX.636.2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała05 stycznia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLIX.636.2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała  
  • [1]
  • [40]
  • Liczba odwiedzin: 994846

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała