Zarządzenia Burmistrza do 2014r. 

polska  angielska
data publikacji: 05-02-2008 | 10:36data ostatniej modyfikacji: 11-05-2017 | 08:46
Zarządzenie Nr 22/2013 w sprawie powołania Dyrektora MCK23 września 2013
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 22/2013 w sprawie powołania Dyrektora MCK
Zarządzenie Nr 21/2013 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych23 września 2013
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 21/2013 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 20/2013 w sprawie zmiany budżetu23 września 2013
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 20/2013 w sprawie zmiany budżetu
Zarządzenie Nr 19/2013 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy23 września 2013
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 19/2013 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Zarządzenie Nr 18/2013 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 104/201023 września 2013
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 18/2013 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 104/2010
Zarządzenie Nr 17/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego23 września 2013
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 17/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Zarządzenie Nr 16/2013 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Konkursowej23 września 2013
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 16/2013 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Konkursowej
Zarządzenie Nr 15/2013 w sprawie przyznania dotacji celowych23 września 2013
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 15/2013 w sprawie przyznania dotacji celowych
Zarządzenie Nr 13/2013 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej13 lutego 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 13/2013 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej
Zarządzenie Nr 12/2013 w sprawie zmian w budżecie23 września 2013
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 12/2013 w sprawie zmian w budżecie
Zarządzenie Nr 11/2013 w sprawie przekazania GBP środka trwałego23 września 2013
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 11/2013 w sprawie przekazania GBP środka trwałego
Zarządzenie Nr 10/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych23 września 2013
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 10/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 9/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na zlecenia zadań publicznych23 września 2013
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 9/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na zlecenia zadań publicznych
Zarządzenie Nr 8/2013 w sprawie zmian w budżecie23 września 2013
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 8/2013 w sprawie zmian w budżecie
Zarządzenie Nr 7/2013 w sprawie wstrzymania wykonania uchwały23 września 2013
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 7/2013 w sprawie wstrzymania wykonania uchwały
Zarządzenie Nr 6/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej23 września 2013
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 6/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Zarządzenie Nr 5/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora MCK23 września 2013
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 5/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora MCK
Zarządzenie Nr 4/2013 w sprawie ustalenia bonifikaty23 września 2013
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 4/2013 w sprawie ustalenia bonifikaty
Zarządzenie Nr 3/2013 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych23 września 2013
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 3/2013 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 2/2013 w sprawie zmian w budżecie23 września 2013
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 2/2013 w sprawie zmian w budżecie  
  • [1]
  • [45]
  • Liczba odwiedzin: 1031545

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała