Zarządzenia Burmistrza do 2014r. 

polska  angielska
data publikacji: 05-02-2008 | 10:36data ostatniej modyfikacji: 11-05-2017 | 08:46
Zarządzenie Burmistrza Nr 34/08 w sprawie zmiany układu wykonawczego Budżetu Gminy Boguchwała na 2009 rok12 maja 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 34/08 w sprawie zmiany układu wykonawczego Budżetu Gminy Boguchwała na 2009 rok
Zarządzenie Burmistrza Nr 33/08 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Boguchwale 12 maja 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 33/08 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Boguchwale
Zarządzenie Burmistrza Nr 32/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Boguchwała, położonych w Nosówce 12 maja 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 32/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Boguchwała, położonych w Nosówce
Zarządzenie Burmistrza Nr 31/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości ...12 maja 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 31/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości ...
Zarządzenie Burmistrza Nr 30/08 w sprawie dofinansowania dokształcania nauczycieli w 2008 r29 kwietnia 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 30/08 w sprawie dofinansowania dokształcania nauczycieli w 2008 r
Zarządzenie Burmistrza Nr 29/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 366/05 Wójta Gminy Boguchwała ...29 kwietnia 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 29/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 366/05 Wójta Gminy Boguchwała ...
Zarządzenie Burmistrza Nr 28/08 w sprawie ustalenia składu komisji konkursowej oraz regulaminu konkursu ofert29 kwietnia 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 28/08 w sprawie ustalenia składu komisji konkursowej oraz regulaminu konkursu ofert
Zarządzenie Burmistrza Nr 27/08 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: prowadzenia działalności rehabilitacyjnej, edukacyjnej i terapeutycznej na rzecz osób niepełnosprawnych29 kwietnia 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 27/08 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: prowadzenia działalności rehabilitacyjnej, edukacyjnej i terapeutycznej na rzecz osób niepełnosprawnych
Zarządzenie Burmistrza Nr 26/08 w sprawie odwołania Dyrektora Gimnazjum w Boguchwale16 kwietnia 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 26/08 w sprawie odwołania Dyrektora Gimnazjum w Boguchwale
Zarządzenie Burmistrza Nr 25/08 w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguchwale16 kwietnia 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 25/08 w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguchwale
Zarządzenie Burmistrza Nr 24/08 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego o nazwie: „Promocja kultury fizycznej poprzez organizowanie zajęć sportowych w 2008 r. wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Boguchwała ...16 kwietnia 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 24/08 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego o nazwie: „Promocja kultury fizycznej poprzez organizowanie zajęć sportowych w 2008 r. wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Boguchwała ...
Zarządzenie Burmistrza Nr 23/08 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mogielnicy04 kwietnia 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 23/08 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mogielnicy
Zarządzenie Burmistrza Nr 22/08 w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Boguchwała na rok szkolny 2008/200904 kwietnia 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 22/08 w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Boguchwała na rok szkolny 2008/2009
Zarządzenie Burmistrza Nr 21/08 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości04 kwietnia 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 21/08 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
zarządzenie Burmistrza Nr 20/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok w związku ze zmianami dotacji celowych na zadania własne i zlecone04 kwietnia 2008
więcej »»» na temat zarządzenie Burmistrza Nr 20/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok w związku ze zmianami dotacji celowych na zadania własne i zlecone
zarządzenie Burmistrza Nr 19/08 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok21 marca 2008
więcej »»» na temat zarządzenie Burmistrza Nr 19/08 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok
zarządzenie Burmistrza Nr 18/08 w sprawie układu wykonawczego Gminy Boguchwała na 2008 rok21 marca 2008
więcej »»» na temat zarządzenie Burmistrza Nr 18/08 w sprawie układu wykonawczego Gminy Boguchwała na 2008 rok
Zarządzenie Burmistrza Nr 17/08 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale21 marca 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 17/08 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale
Zarządzenie Burmistrza Nr 16/08 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt ...06 marca 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 16/08 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt ...
Zarządzenie Burmistrza Nr 15/08 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości06 marca 2008
więcej »»» na temat Zarządzenie Burmistrza Nr 15/08 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
  • [1]
  • [45]
  • Liczba odwiedzin: 1031545

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała