Zarządzenia Burmistrza do 2014r. 

polska  angielska
data publikacji: 05-02-2008 | 10:36data ostatniej modyfikacji: 11-05-2017 | 08:46
Zarządzenie Nr 62/2014 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Boguchwale17 lipca 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 62/2014 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Boguchwale
Zarządzenie Nr 61/2014 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 58/201417 lipca 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 61/2014 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 58/2014
Zarządzenie Nr 60/2014 w sprawie zmian w budżecie17 lipca 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 60/2014 w sprawie zmian w budżecie
Zarządzenie Nr 59/2014 w sprawie zmian w budżecie17 lipca 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 59/2014 w sprawie zmian w budżecie
Zarządzenie Nr 58/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej17 lipca 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 58/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej
Zarządzenie Nr 56/2014 w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Boguchwale05 czerwca 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 56/2014 w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Boguchwale
Zarządzenie Nr55/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych16 lipca 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr55/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 54/2014 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Boguchwała do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2014 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki...21 maja 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 54/2014 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Boguchwała do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2014 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki...
Zarządzenie Nr 53/2014 w sprawie powołania komisji ds. przekazania w zarząd składników majątkowych16 lipca 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 53/2014 w sprawie powołania komisji ds. przekazania w zarząd składników majątkowych
Zarządzenie Nr 52/2014 w sprawie powołania komisji odbiorowej16 lipca 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 52/2014 w sprawie powołania komisji odbiorowej
Zarządzenie Nr 51/2014 w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej20 maja 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 51/2014 w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Zarządzenie Nr 50/2014 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 89/08 z dnia 13 listopada 200820 maja 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 50/2014 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 89/08 z dnia 13 listopada 2008
Zarządzenie Nr49/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi MOPS16 lipca 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr49/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi MOPS
Zarządzenie Nr 48/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum16 lipca 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 48/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum
Zarządzenie Nr 47/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora20 maja 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 47/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Zarządzenie Nr 46/2014 w sprawie zmian w budżecie16 lipca 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 46/2014 w sprawie zmian w budżecie
Zarządzenie Nr 45/2014 w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego inwestycji20 maja 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 45/2014 w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego inwestycji
Zarządzenie Nr 44/2014 w sprawie powołania obowodowych komisji wyborczych20 maja 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 44/2014 w sprawie powołania obowodowych komisji wyborczych
Zarzadzenie Nr 43/2014 w sprawie wyznaczenia pracowników do pracy w obwodowych komisjach wyborczych20 maja 2014
więcej »»» na temat Zarzadzenie Nr 43/2014 w sprawie wyznaczenia pracowników do pracy w obwodowych komisjach wyborczych
Zarządzenie Nr 42/2014 w sprawie zmian w budżecie16 lipca 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 42/2014 w sprawie zmian w budżecie  
  • [1]
  • [45]
  • Liczba odwiedzin: 1058589

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała