Zarządzenia Burmistrza do 2014r. 

polska  angielska
data publikacji: 05-02-2008 | 10:36data ostatniej modyfikacji: 11-05-2017 | 08:46
Zarządzenie Nr 40/2014 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego20 maja 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 40/2014 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego
Zarządzenie Nr 39/2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej16 lipca 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 39/2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Zarządzenie 38/2014 w sprawie zmian w budżecie16 lipca 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie 38/2014 w sprawie zmian w budżecie
Zarządzenie Nr 37/2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży20 maja 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 37/2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie Nr 36/2014 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania20 maja 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 36/2014 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania
Zarządzenie Nr 35/2014 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania20 maja 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 35/2014 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania
Zarządzenie Nr 34/2014 w sprawie powołania komisji odbiorowej20 maja 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 34/2014 w sprawie powołania komisji odbiorowej
Zarządzenie Nr 33/2014 w sprawie powołania komisji odbiorowej20 maja 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 33/2014 w sprawie powołania komisji odbiorowej
Zarządzenie Nr 32/2014 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu20 maja 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 32/2014 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu
Zarządzenie Nr 31/2014 w sprawie wyznaczenia obowodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego20 maja 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 31/2014 w sprawie wyznaczenia obowodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
Zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie upoważnienia pracownika20 maja 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie upoważnienia pracownika
Zarządzenie Nr 29/2014 w sprawie upoważnienia pracownika20 maja 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 29/2014 w sprawie upoważnienia pracownika
Zarządzenie Nr 28/2014 w sprawie powołania koordynatora gminnego20 maja 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 28/2014 w sprawie powołania koordynatora gminnego
Zarządzenie Nr 27/2014 w sprawie upowżnienia do działania w imieniu Burmistrza w sprawach z zakresu postępowań przetargowych na zbycie nieruchomości gminnych, negocjacji dotyczących zamian nieruchomości i postępowań o ustanowienie służebności20 maja 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 27/2014 w sprawie upowżnienia do działania w imieniu Burmistrza w sprawach z zakresu postępowań przetargowych na zbycie nieruchomości gminnych, negocjacji dotyczących zamian nieruchomości i postępowań o ustanowienie służebności
Zarządzenie Nr 26/2014 w sprawie zmian w budżecie20 maja 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 26/2014 w sprawie zmian w budżecie
Zarządzenie Nr 25/2014 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu gminy, sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz mieni15 kwietnia 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 25/2014 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu gminy, sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz mieni
Zarządzenie Nr 24/2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej20 maja 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 24/2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Zarządzenie Nr 23/2014 w sprawie zmian w budżecie20 maja 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 23/2014 w sprawie zmian w budżecie
Zarządzenie Nr 22/2014 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego26 marca 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 22/2014 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego
Zarządzenie Nr 21/2014 w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego zadania inwestycyjnego26 marca 2014
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 21/2014 w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego zadania inwestycyjnego  
  • [1]
  • [45]
  • Liczba odwiedzin: 1056430

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała