Zarządzenia Burmistrza 2015r. 

polska  angielska
data publikacji: 28-01-2015 | 14:01data ostatniej modyfikacji: 23-12-2016 | 13:23
Zarządzenie Nr 203/2015 w sprawie powołania zespołu ds. organizacji wyborów do Sejmu i Senatu RP12 listopada 2015
Zarządzenie Nr 203/2015 w sprawie powołania zespołu ds. organizacji wyborów do Sejmu i Senatu RP więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 203/2015 w sprawie powołania zespołu ds. organizacji wyborów do Sejmu i Senatu RP
Zarządzenie Nr 202/2015 w sprawie wyznaczenia osób spośród pracowników samorządowych Gminy Boguchwała oraz gminnych jednostek organizacyjnych do skłądu obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP12 listopada 2015
Zarządzenie Nr 202/2015 w sprawie wyznaczenia osób spośród pracowników samorządowych Gminy Boguchwała oraz gminnych jednostek organizacyjnych do składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 202/2015 w sprawie wyznaczenia osób spośród pracowników samorządowych Gminy Boguchwała oraz gminnych jednostek organizacyjnych do skłądu obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP
Zarządzenie Nr 201/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2015 r. 12 listopada 2015
Zarządzenie Nr 201/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2015 r. więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 201/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2015 r.
Zarządzenie Nr 200/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2015 rok 12 listopada 2015
Zarządzenie Nr 200/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2015 rok więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 200/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2015 rok
Zarządzenie nr 199/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2015 rok 12 listopada 2015
Zarządzenie nr 199/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2015 rok więcej »»» na temat Zarządzenie nr 199/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2015 rok
Zarządzenie Nr 198/2015 w sprawie ogłoszenia terminu Zebrania Mieszkańców-Wyborczego Osiedla Boguchwała Gaj w Boguchwale12 listopada 2015
Zarządzenie Nr 198/2015 w sprawie ogłoszenia terminu Zebrania Mieszkańców-Wyborczego Osiedla Boguchwała Gaj w Boguchwale więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 198/2015 w sprawie ogłoszenia terminu Zebrania Mieszkańców-Wyborczego Osiedla Boguchwała Gaj w Boguchwale
Zarządzenie Nr 197/2015 w sprawie ogłoszenia terminu Zebrania Mieszkańców-Wyborczego osiedla Boguchwała Dolna w Boguchwale12 listopada 2015
Zarządzenie Nr 197/2015 w sprawie ogłoszenia terminu Zebrania Mieszkańców-Wyborczego osiedla Boguchwała Dolna w Boguchwale więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 197/2015 w sprawie ogłoszenia terminu Zebrania Mieszkańców-Wyborczego osiedla Boguchwała Dolna w Boguchwale
Zarządzenie Nr 196/2015 w sprawie ogłoszenia terminu Zebrania Mieszkańców-Wyborczego Osiedla Boguchwała Górna w Boguchwale12 listopada 2015
Zarządzenie Nr 196/2015 w sprawie ogłoszenia terminu Zebrania Mieszkańców-Wyborczego Osiedla Boguchwała Górna w Boguchwale więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 196/2015 w sprawie ogłoszenia terminu Zebrania Mieszkańców-Wyborczego Osiedla Boguchwała Górna w Boguchwale
Zarządzenie Nr 195/2015 w sprawie ogłoszenia terminu Zebrania Mieszkańców - Wyborczego Osiedla Boguchwała Centrum w Boguchwale12 listopada 2015
Zarządzenie Nr 195/2015 w sprawie ogłoszenia terminu Zebrania Mieszkańców - Wyborczego Osiedla Boguchwała Centrum w Boguchwale więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 195/2015 w sprawie ogłoszenia terminu Zebrania Mieszkańców - Wyborczego Osiedla Boguchwała Centrum w Boguchwale
Zarządzenie nr 194/2015 w sprawie wydania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji12 listopada 2015
Zarządzenie nr 194/2015 w sprawie wydania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji więcej »»» na temat Zarządzenie nr 194/2015 w sprawie wydania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji
Zarządzenie Nr 193/2015 w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Boguchwała12 listopada 2015
Zarządzenie Nr 193/2015 w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Boguchwała więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 193/2015 w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 192/2015 w sprawie przyznania dotacji w formie wspracia na realizację zadania publicznego pn. "Warsztaty Edukacyjne". 12 listopada 2015
Zarządzenie Nr 192/2015 w sprawie przyznania dotacji w formie wsparcia na realizację zadania publicznego pn. "Warsztaty Edukacyjne". więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 192/2015 w sprawie przyznania dotacji w formie wspracia na realizację zadania publicznego pn. "Warsztaty Edukacyjne".
Zarządzenie Nr 191/2015 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Boguchwała w piłce nożnej". 12 listopada 2015
Zarządzenie Nr 191/2015 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Boguchwała w piłce nożnej". więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 191/2015 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Boguchwała w piłce nożnej".
Zarządzenie Nr 190/2015 w sprawie powołania komisji stypendialnej12 listopada 2015
Zarządzenie Nr 190/2015 w sprawie powołania komisji stypendialnej więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 190/2015 w sprawie powołania komisji stypendialnej
Zarządzenie Nr 189/2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała12 listopada 2015
Zarządzenie Nr 189/2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 189/2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 188/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2015 rok 12 listopada 2015
Zarządzenie Nr 188/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2015 rok więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 188/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2015 rok
Zarządzenie Nr 187/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale12 listopada 2015
Zarządzenie Nr 187/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 187/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale
Zarządzenie Nr 186/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2015 r. 12 listopada 2015
Zarządzenie Nr 186/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2015 r. więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 186/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2015 r.
Zarządzenie Nr 185/2015 w sprawie wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała w roku 201612 listopada 2015
Zarządzenie Nr 185/2015 w sprawie wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała w roku 2016 więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 185/2015 w sprawie wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała w roku 2016
Zarządzenie Nr 184/2015 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Boguchwała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu 18 września 2015
Zarządzenie Nr 184/2015 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Boguchwała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Sena więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 184/2015 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Boguchwała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu  
  • [1]
  • [14]
  • Liczba odwiedzin: 994846

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała