Zarządzenia Burmistrza 2015r. 

polska  angielska
data publikacji: 28-01-2015 | 14:01data ostatniej modyfikacji: 23-12-2016 | 13:23
Zarządzenie Nr 183/2015 w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie i zarządzanie Miejskiemu Zarządowi Dróg i Nieruchomości Komunalnych18 września 2015
Zarządzenie Nr 183/2015 w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie i zarządzanie Miejskiemu Zarządowi Dróg i Nieruchomości Komunalnych więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 183/2015 w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie i zarządzanie Miejskiemu Zarządowi Dróg i Nieruchomości Komunalnych
Zarządzenie Nr 182/2015 w sprawie sposobu postępowania przy załatwieniu spraw z zakresu działalności lobbingowej08 września 2015
Zarządzenie Nr 182/2015 w sprawie sposobu postępowania przy załatwieniu spraw z zakresu działalności lobbingowej więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 182/2015 w sprawie sposobu postępowania przy załatwieniu spraw z zakresu działalności lobbingowej
Zarządzenie Nr 181/2015 w sprawie wytypowania przedstawiciela do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanej wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego08 września 2015
Zarządzenie Nr 181/2015 w sprawie wytypowania przedstawiciela do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanej wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 181/2015 w sprawie wytypowania przedstawiciela do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanej wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
Zarządzenie nr 180/2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadaniu pn. Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1388R Trzciana-Nosówka-Zwięczyca w km od 9+280 do 10+830 w miejscowości Racławówka 08 września 2015
Zarządzenie nr 180/2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadaniu pn. Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1388R Trzciana-Nosówka-Zwięczyca w km od 9+280 do 10+830 w miejscowości Racławówka więcej »»» na temat Zarządzenie nr 180/2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadaniu pn. Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1388R Trzciana-Nosówka-Zwięczyca w km od 9+280 do 10+830 w miejscowości Racławówka
Zarządzenie Nr 179/2015 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie od roku szkolengo 2015/2016 dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej08 września 2015
Zarządzenie Nr 179/2015 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie od roku szkolnego 2015/2016 dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 179/2015 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie od roku szkolengo 2015/2016 dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej
Zarządzenie nr 178/2015 w sprawie zmian w budżecie08 września 2015
Zarządzenie nr 178/2015 w sprawie zmian w budżecie więcej »»» na temat Zarządzenie nr 178/2015 w sprawie zmian w budżecie
Zarządzenie Nr 177/2015 w sprawie zmian w budżecie08 września 2015
Zarządzenie Nr 177/2015 w sprawie zmian w budżecie więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 177/2015 w sprawie zmian w budżecie
Zarządzenie nr 176/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej 08 września 2015
Zarządzenie nr 176/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej więcej »»» na temat Zarządzenie nr 176/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej
Zarządzenie Nr 175/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mogielnicy08 września 2015
Zarządzenie Nr 175/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mogielnicy więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 175/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mogielnicy
Zarządzenie Nr 174/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zarzeczu 08 września 2015
Zarządzenie Nr 174/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zarzeczu więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 174/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zarzeczu
Zarządzenie Nr 173/2015 w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu za za pierwsze półrocze08 września 2015
Zarządzenie Nr 173/2015 w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu za za pierwsze półrocze więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 173/2015 w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu za za pierwsze półrocze
Zarządzenie Nr 172/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2010 Burmistrza boguchwały z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie08 września 2015
Zarządzenie Nr 172/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2010 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 172/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2010 Burmistrza boguchwały z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Zarządzenie Nr 171/2015 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zarzeczu08 września 2015
Zarządzenie Nr 171/2015 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zarzeczu więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 171/2015 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zarzeczu
Zarządzenie Nr 170/2015 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. jana Pawła II w Mogielnicy08 września 2015
Zarządzenie Nr 170/2015 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. jana Pawła II w Mogielnicy więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 170/2015 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. jana Pawła II w Mogielnicy
Zarządzenie Nr 169/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność gminy Boguchwała26 sierpnia 2015
Zarządzenie Nr 169/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność gminy Boguchwała więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 169/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 168/2015 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale 26 sierpnia 2015
Zarządzenie Nr 168/2015 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 168/2015 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale
Zarządzenie Nr 167/2015 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkoł w Racławówce26 sierpnia 2015
Zarządzenie Nr 167/2015 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Racławówce więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 167/2015 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkoł w Racławówce
Zarządzenie Nr 166/2015 w sprawie sprostowania błędu pisarkiego w zarządzeniu Burmistrza Boguchwały Nr 160/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych komisji do spraw ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.26 sierpnia 2015
Zarządzenie Nr 166/2015 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu Burmistrza Boguchwały Nr 160/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych komisji do spraw ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 166/2015 w sprawie sprostowania błędu pisarkiego w zarządzeniu Burmistrza Boguchwały Nr 160/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych komisji do spraw ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
Zarządzenie Nr 165/2015 w sprawie zmian w Budżecie26 sierpnia 2015
Zarządzenie Nr 165/2015 w sprawie zmian w Budżecie więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 165/2015 w sprawie zmian w Budżecie
Zarządzenie Nr 164/2015 w sprawie zmian w Budżecie 26 sierpnia 2015
Zarządzenie Nr 164/2015 w sprawie zmian w Budżecie więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 164/2015 w sprawie zmian w Budżecie  
  • [1]
  • [14]
  • Liczba odwiedzin: 996252

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała