Zarządzenia Burmistrza 2016r. 

polska  angielska
data publikacji: 07-01-2016 | 09:57data ostatniej modyfikacji: 21-09-2017 | 09:26
Zarządzenie Nr 224/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodziezy i dorosłych z gminy Boguchwała w 2017 r. 03 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 224/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodziezy i dorosłych z gminy Boguchwała w 2017 r.
Zarządzenie Nr 223/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury dla mieszkańców gminy Boguchwała w 2017 r. 03 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 223/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury dla mieszkańców gminy Boguchwała w 2017 r.
Zarządzenie Nr 222/2016 03 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 222/2016
Zarządzenie Nr 221/2016 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Boguchwała do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2017 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki...03 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 221/2016 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Boguchwała do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2017 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki...
Zarządzenie Nr 220/2016 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastęstwa za Dyrektora Gimnazjum im. ks. ppłk. Stanisława Żytkiewicza w Boguchwale23 grudnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 220/2016 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastęstwa za Dyrektora Gimnazjum im. ks. ppłk. Stanisława Żytkiewicza w Boguchwale
Zarządzenie Nr 219/2016 w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Boguchwała - Etap I22 grudnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 219/2016 w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Boguchwała - Etap I
Zarządzenie Nr 218/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok22 grudnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 218/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok
Zarządzenie Nr 217/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok22 grudnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 217/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok
Zarządzenie nr 216/2016 w sprawie określenia opłat i zasad udostępnienia sal oraz pomieszczeń przynależnych w budynkach Domów Kultur na terenie Gminy Boguchwała22 grudnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 216/2016 w sprawie określenia opłat i zasad udostępnienia sal oraz pomieszczeń przynależnych w budynkach Domów Kultur na terenie Gminy Boguchwała
Zarządzenie nr 215/2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała22 grudnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 215/2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała
Zarządzenie nr 214/2016 w sprawie powołania komisji odbioru zadania "Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała"22 grudnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 214/2016 w sprawie powołania komisji odbioru zadania "Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała"
Zarządzenie nr 213/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2016 rok22 grudnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 213/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2016 rok
Zarządzenie nr 212/2016 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Przedszkola Publicznego w Boguchwale22 grudnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 212/2016 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Przedszkola Publicznego w Boguchwale
Zarządzenie nr 211/2016 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Przedszkolem w Niechobrzu22 grudnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 211/2016 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Przedszkolem w Niechobrzu
Zarządzenie nr 210/2016 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Zespołu Szkół w Kielanówce22 grudnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 210/2016 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Zespołu Szkół w Kielanówce
Zarządzenie nr 209/2016 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Szkoły Podstawowej w Mogielnicy22 grudnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 209/2016 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Szkoły Podstawowej w Mogielnicy
Zarządzenie nr 208/2016 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Szkoły Podstawowej w Lutoryżu22 grudnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 208/2016 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Szkoły Podstawowej w Lutoryżu
Zarządzenie nr 207/2016 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Szkoły Podstawowej w Zarzeczu22 grudnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 207/2016 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Szkoły Podstawowej w Zarzeczu
Zarządzenie nr 206/2016 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Szkoły Podstawowej w Zgłobniu22 grudnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 206/2016 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Szkoły Podstawowej w Zgłobniu
Zarządzenie nr 205/2016 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Szkoły Podstawowej w Nosówce22 grudnia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 205/2016 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Szkoły Podstawowej w Nosówce  
  • [1]
  • [13]
  • Liczba odwiedzin: 996252

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała