Zarządzenia Burmistrza 2017r. 

polska  angielska
data publikacji: 10-01-2017 | 14:30data ostatniej modyfikacji: 29-10-2018 | 07:59
Zarządzenie nr 77/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała21 czerwca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 77/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała
Zarządzenie nr 76/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok21 czerwca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 76/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok
Zarządzenie nr 75/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok21 czerwca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 75/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok
Zarządzenie nr 74/2017 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko nauczycielskie w publicznych szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Boguchwała21 czerwca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 74/2017 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko nauczycielskie w publicznych szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Boguchwała
Zarządzenie nr 73/2017 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie........02 czerwca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 73/2017 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie........
Zarządzenie nr 72/2017 w sprawie odwołania Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale02 czerwca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 72/2017 w sprawie odwołania Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale
Zarządzenie nr 71/2017 w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Boguchwała - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do zaciągania zobowiązań z których płatności wykraczają poza rok budżetowy 2017, z tytułu ........02 czerwca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 71/2017 w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Boguchwała - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do zaciągania zobowiązań z których płatności wykraczają poza rok budżetowy 2017, z tytułu ........
Zarządzenie nr 70/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok02 czerwca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 70/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok
Zarządzenie nr 69/2017 w sprawie wskazania siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale jako miejsca odbywania się ceremonii ślubnych02 czerwca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 69/2017 w sprawie wskazania siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale jako miejsca odbywania się ceremonii ślubnych
Zarządzenie nr 68/2017 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Boguchwale02 czerwca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 68/2017 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Boguchwale
Zarządzenie nr 67/2017 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach przebudowy i rozbudowy budynku LOK i OSP w Niechobrzu Etap 2.....23 maja 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 67/2017 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach przebudowy i rozbudowy budynku LOK i OSP w Niechobrzu Etap 2.....
Zarządzenie nr 66/2017 ustalenia planu kontroli podatkowych podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych w latach 2017 - 202123 maja 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 66/2017 ustalenia planu kontroli podatkowych podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych w latach 2017 - 2021
Zarządzenie nr 65/2017 w sprawie wyłożenia projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa kopalne dla Gminy Boguchwała na lata 2015-2030"23 maja 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 65/2017 w sprawie wyłożenia projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa kopalne dla Gminy Boguchwała na lata 2015-2030"
Zarządzenie nr 64/2017 w sprawie ogłoszenia otwrtego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z Gminy Boguchwała w 2017 roku18 maja 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 64/2017 w sprawie ogłoszenia otwrtego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z Gminy Boguchwała w 2017 roku
Zarządzenie nr 63/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury dla mieszkańców Gminy Boguchwała w 2017 roku17 maja 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 63/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury dla mieszkańców Gminy Boguchwała w 2017 roku
Zarządzenie nr 62/2017 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazanie w uzytkowanie urządzeń siłowni zewnętrznych wykonanych w ramach zadań pn. "Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej i placu zabaw w rozwidleniu ul. Słonecznej w Boguchwale" oraz....15 maja 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 62/2017 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazanie w uzytkowanie urządzeń siłowni zewnętrznych wykonanych w ramach zadań pn. "Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej i placu zabaw w rozwidleniu ul. Słonecznej w Boguchwale" oraz....
Zarządzenie nr 61/2017 w sprawie uchylenia zarządzeń11 maja 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 61/2017 w sprawie uchylenia zarządzeń
Zarządzenie nr 60/2017 Burmistrza Boguchwała w sprawie udzielenia dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała11 maja 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 60/2017 Burmistrza Boguchwała w sprawie udzielenia dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała
Zarządzenie nr 59/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Adamowi Kalandykowi - pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale09 maja 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 59/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Adamowi Kalandykowi - pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale
Zarządzenie nr 58/2017 w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Wszyscy są zwycięzcami"09 maja 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 58/2017 w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Wszyscy są zwycięzcami"  
  • [1]
  • [13]
  • Liczba odwiedzin: 1006759

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała