Zarządzenia Burmistrza 2017r. 

polska  angielska
data publikacji: 10-01-2017 | 14:30data ostatniej modyfikacji: 29-10-2018 | 07:59
Zarządzenie nr 17/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w okresie do 15 lipca 2017 roku22 lutego 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 17/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w okresie do 15 lipca 2017 roku
Zarządzenie nr 16/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok13 lutego 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 16/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok
Zarządzenie nr 15/2017 w sprawie udzielenia pożyczki dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.13 lutego 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 15/2017 w sprawie udzielenia pożyczki dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Zarządzenie nr 14/2017 w sprawie terminu oraz harmonogramu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Boguchwała w przedmiocie przyłączenia z gminy Boguchwała części sołectwa Racławówka do gminy miasto Rzeszów13 lutego 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 14/2017 w sprawie terminu oraz harmonogramu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Boguchwała w przedmiocie przyłączenia z gminy Boguchwała części sołectwa Racławówka do gminy miasto Rzeszów
Zarządzenie nr 13/2017 w sprawie powołania komisji odbioru zadania: "Budowa oświetlenia ulicznego w Nosówce w okolicy mostu kamiennego"13 lutego 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 13/2017 w sprawie powołania komisji odbioru zadania: "Budowa oświetlenia ulicznego w Nosówce w okolicy mostu kamiennego"
Zarządzenie nr 12/2017 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Boguchwała13 lutego 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 12/2017 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Boguchwała
Zarządzenie nr 11/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok13 lutego 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 11/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok
Zarządzenie nr 10/2017 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2017 roku03 lutego 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 10/2017 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2017 roku
Zarządzenie nr 9/2017 w sprawie przekazania składników majątkowych Gminy Boguchwała na rzecz Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej03 lutego 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 9/2017 w sprawie przekazania składników majątkowych Gminy Boguchwała na rzecz Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej
Zarządzenie nr 8/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok03 lutego 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 8/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok
Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok03 lutego 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok
Zarządzenie nr 6/2017 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Boguchwała03 lutego 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 6/2017 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Boguchwała
Zarządzenie nr 5/2017 w sprawie wydania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji03 lutego 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 5/2017 w sprawie wydania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji
Zarządzenie nr 4/2017 w sprawie powołania składu oraz ustaleniu regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla.....23 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 4/2017 w sprawie powołania składu oraz ustaleniu regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla.....
Zarządzenie nr 3/2017 w sprawie powołania składu oraz ustaleniu regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury w 2017 roku23 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 3/2017 w sprawie powołania składu oraz ustaleniu regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury w 2017 roku
Zarządzenie nr 2/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok23 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 2/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok
Zarządzenie nr 1/2017 w sprawie powołania komisji ds. Negocjacji Cen nieruchomości wydzierżawianych i wynajmowanych przez Gminę Boguchwała23 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 1/2017 w sprawie powołania komisji ds. Negocjacji Cen nieruchomości wydzierżawianych i wynajmowanych przez Gminę Boguchwała  
  • [1]
  • Liczba odwiedzin: 1032322

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała