Zarządzenia Burmistrza 2018r. 

polska  angielska
data publikacji: 15-01-2018 | 11:38data ostatniej modyfikacji: 08-03-2019 | 09:07
Zarządzenie Nr 76.2018 w sprawie powołania komisji odbioru zadania30 maja 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 76.2018 w sprawie powołania komisji odbioru zadania
Zarządzenie Nr 75.2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej22 czerwca 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 75.2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Zarządzenie Nr 74.2018 w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Niechobrzu30 maja 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 74.2018 w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Niechobrzu
Zarządzenie Nr 73.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewie Śliwa - II Zastępcy Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia wychowawczego 30 maja 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 73.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewie Śliwa - II Zastępcy Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia wychowawczego
Zarządzenie Nr 72.2018 w sprawie wprowadzenia procedury postępowania dotyczącej uzyskania wpisu do rejestru ewidencji niepublicznych szkół i placówek 30 maja 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 72.2018 w sprawie wprowadzenia procedury postępowania dotyczącej uzyskania wpisu do rejestru ewidencji niepublicznych szkół i placówek
Zarządzenie Nr 71.2018 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Organizacja VIII wyścigu rowerowego MTB 201830 maja 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 71.2018 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Organizacja VIII wyścigu rowerowego MTB 2018
Zarządzenie Nr 70.2018 w sprawie karty audytu wewnętrznego22 czerwca 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 70.2018 w sprawie karty audytu wewnętrznego
Zarządzenie Nr 69.2018 w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych22 czerwca 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 69.2018 w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych
Zarządzenie Nr 68.2018 w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.30 maja 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 68.2018 w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Zarządzenie Nr 67.2018 w sprawie powołania składu oraz ustalenia pracy Komisji Konkursowej 22 maja 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 67.2018 w sprawie powołania składu oraz ustalenia pracy Komisji Konkursowej
Zarządzenie Nr 66.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie22 maja 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 66.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Zarządzenie Nr 65.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2018 rok09 stycznia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 65.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2018 rok
Zarządzenie Nr 63.2018 w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na 2018r.30 maja 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 63.2018 w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na 2018r.
Zarządzenie Nr 62.2018 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów z miejsca zamieszkania do szkoły 22 maja 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 62.2018 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów z miejsca zamieszkania do szkoły
Zarządzenie Nr 61.2018 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów30 kwietnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 61.2018 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów
Zarządzenie Nr 60.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych30 kwietnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 60.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 59.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok22 maja 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 59.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
Zarządzenie Nr 58.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok22 maja 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 58.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
Zarządzenie Nr57.2018 w sprawie sposobu wykonywania oraz zasad finansowania zadań22 czerwca 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr57.2018 w sprawie sposobu wykonywania oraz zasad finansowania zadań
Zarządzenie Nr 56.2018 w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na 2018r.30 kwietnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 56.2018 w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na 2018r.  
  • [1]
  • [13]
  • Liczba odwiedzin: 1056430

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała