Zarządzenia Burmistrza 2018r. 

polska  angielska
data publikacji: 15-01-2018 | 11:38data ostatniej modyfikacji: 08-03-2019 | 09:07
Zarządzenie Nr 214.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Urszuli Tondera - pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale.03 grudnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 214.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Urszuli Tondera - pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale.
Zarządzenie Nr 213.2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 55/2016 Burmistrza Boguchwały z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia liczby Zastępców Burmistrza Boguchwały.23 listopada 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 213.2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 55/2016 Burmistrza Boguchwały z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia liczby Zastępców Burmistrza Boguchwały.
Zarzaądzenie Nr 212.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/2018 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 kwietnia 2018r. dotyczącego sposobu wykonywania oraz zasad finansowania zadań powierzonych przez Gminę Boguchwała 20 listopada 2018
więcej »»» na temat Zarzaądzenie Nr 212.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/2018 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 kwietnia 2018r. dotyczącego sposobu wykonywania oraz zasad finansowania zadań powierzonych przez Gminę Boguchwała
Zarządzenie Nr 211.2018 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn.: ,, Kanalizacja sanitarna na osiedlu Gaj w Boguchwale - Zadanie 1"20 listopada 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 211.2018 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn.: ,, Kanalizacja sanitarna na osiedlu Gaj w Boguchwale - Zadanie 1"
Zarządzenie Nr 210.2018 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Boguchwale, gm. Boguchwała15 listopada 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 210.2018 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Boguchwale, gm. Boguchwała
Zarządzenie Nr 209.2018 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Boguchwale, gm. Boguchwała15 listopada 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 209.2018 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Boguchwale, gm. Boguchwała
Zarządzenie Nr 208.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Ziaja, pracownikowi Urzędu Miejskiego w Boguchwale do podpisywania pism oraz poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów15 listopada 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 208.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Ziaja, pracownikowi Urzędu Miejskiego w Boguchwale do podpisywania pism oraz poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów
Zarządzenie Nr 207.2018 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu.15 listopada 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 207.2018 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu.
Zarządzenie NR 206.2018 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguchwała.21 listopada 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie NR 206.2018 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguchwała.
Zarządzenie Nr 205.2018 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.16 listopada 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 205.2018 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.
Zarządzenie Nr 204.2018 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn.: ,,Budowa drogi gminnej w Boguchwale wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 19"15 listopada 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 204.2018 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn.: ,,Budowa drogi gminnej w Boguchwale wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 19"
Zarządzenie Nr 203.2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie05 listopada 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 203.2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zarządzenie Nr 202.2018 w sprawie powołania komisji odbioru21 listopada 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 202.2018 w sprawie powołania komisji odbioru
Zarządzenie Nr 201.2018 w sprawie: powołania komisji odbioru zadania, „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała", Zadanie 4: Budowa oświetlenia drogi gminnej w Niechobrzu.05 listopada 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 201.2018 w sprawie: powołania komisji odbioru zadania, „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała", Zadanie 4: Budowa oświetlenia drogi gminnej w Niechobrzu.
Zarządzenie Nr 200.2018 w sprawie: powołania komisji odbioru zadania, „ Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała", Zadanie 1: Budowa oświetlenia przy ulicy Kalinowej w Boguchwale.05 listopada 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 200.2018 w sprawie: powołania komisji odbioru zadania, „ Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała", Zadanie 1: Budowa oświetlenia przy ulicy Kalinowej w Boguchwale.
Zarządzenie Nr 199.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2018 rok20 listopada 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 199.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2018 rok
Zarządzenie Nr 198.2018 w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok15 listopada 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 198.2018 w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok
Zarządzenie Nr 197.2018 w sprawie ustalania opłat za udostępnienie nieruchomości stanowiących własność gminy Boguchwała w celu przeprowadzenia i umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej.31 października 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 197.2018 w sprawie ustalania opłat za udostępnienie nieruchomości stanowiących własność gminy Boguchwała w celu przeprowadzenia i umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej.
Zarządzenie nr 196.2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej.31 października 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 196.2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej.
Zarządzenie Nr 195.2018 w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale.24 października 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 195.2018 w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale.  
  • [1]
  • [13]
  • Liczba odwiedzin: 1056430

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała