Zarządzenia Burmistrza 2018r. 

polska  angielska
data publikacji: 15-01-2018 | 11:38data ostatniej modyfikacji: 08-03-2019 | 09:07
Zarządzenie Nr 194.2018 w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2019 rok22 października 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 194.2018 w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2019 rok
Zarządzenie Nr 193.2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych w Szkole Podstawowej w Nosówce.09 stycznia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 193.2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych w Szkole Podstawowej w Nosówce.
Zarządzenie Nr 192.2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych w Szkole Podstawowej w Lutoryżu22 października 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 192.2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych w Szkole Podstawowej w Lutoryżu
Zarządzenie Nr 191.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2018 rok22 października 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 191.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2018 rok
Zarządzenie Nr 190.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała16 października 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 190.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 189.2018 w sprawie powołania komisji do oceny ofert w postępowaniu konkursowym na wybór partnera kapitałowego i wspólnika do spółki celowej.16 października 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 189.2018 w sprawie powołania komisji do oceny ofert w postępowaniu konkursowym na wybór partnera kapitałowego i wspólnika do spółki celowej.
Zarządzenie Nr 188.2018 w sprawie powołania komisji odbioru sprzętu muzycznego w ramach zadania pn. „Gminny plac zabaw w Mogielnicy".17 października 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 188.2018 w sprawie powołania komisji odbioru sprzętu muzycznego w ramach zadania pn. „Gminny plac zabaw w Mogielnicy".
Zarządzenie Nr 187.2018 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Jesień z boksem olimpijskim - prowadzenie zajęć bokserskich" 15 października 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 187.2018 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Jesień z boksem olimpijskim - prowadzenie zajęć bokserskich"
Zarządzenie Nr 186.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2018 rok22 października 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 186.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2018 rok
Zarządzenie Nr 185.2018 w sprawie powołania komisji odbioru zadania, „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała", Zadanie 3: Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej od nr dz. 1612/4 do 2049 w Boguchwale09 października 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 185.2018 w sprawie powołania komisji odbioru zadania, „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała", Zadanie 3: Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej od nr dz. 1612/4 do 2049 w Boguchwale
Zarządzenie Nr 184.2018 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn.: „Zadanie 2: Budowa chodników w Niechobrzu, Mogielnicy i Lutoryżu"09 października 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 184.2018 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn.: „Zadanie 2: Budowa chodników w Niechobrzu, Mogielnicy i Lutoryżu"
Zarządzenie Nr 183.2018 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 108178R w km 0+400-0+700 w miejscowości Niechobrz09 października 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 183.2018 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 108178R w km 0+400-0+700 w miejscowości Niechobrz
Zarządzenie Nr 182.2018 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn.: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2018r."09 października 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 182.2018 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn.: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2018r."
Zarządzenie Nr 181.2018 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. „Zadanie 2: Budowa chodników w Racławówce i Nosówce" 09 października 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 181.2018 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. „Zadanie 2: Budowa chodników w Racławówce i Nosówce"
Zarządzenie Nr 180.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Jolancie Piotrowskiej, pracownikowi Urzędu Miejskiego w Boguchwale do podpisywania pism oraz poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów 10 października 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 180.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Jolancie Piotrowskiej, pracownikowi Urzędu Miejskiego w Boguchwale do podpisywania pism oraz poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów
Zarządzenie Nr 179.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Borowiec, pracownikowi Urzędu Miejskiego w Boguchwale do podpisywania pism oraz poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów10 października 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 179.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Borowiec, pracownikowi Urzędu Miejskiego w Boguchwale do podpisywania pism oraz poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów
Zarządzenie Nr 178.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Agacie Stodolak, pracownikowi Urzędu Miejskiego w Boguchwale do podpisywania pism oraz poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów 10 października 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 178.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Agacie Stodolak, pracownikowi Urzędu Miejskiego w Boguchwale do podpisywania pism oraz poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów
Zarządzenie Nr 177.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Aleksandrze Dzień - pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale.31 października 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 177.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Aleksandrze Dzień - pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale.
Zarządzenie Nr 176.2018 w sprawie Zarządzenia Nr 141.2018 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 sierpnia 2018 roku, w sprawie powołania zespołu do współpracy z Urzędnikiem Wyborczym w zakresie organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych na terenie Gminy05 października 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 176.2018 w sprawie Zarządzenia Nr 141.2018 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 sierpnia 2018 roku, w sprawie powołania zespołu do współpracy z Urzędnikiem Wyborczym w zakresie organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych na terenie Gminy
Zarządzenie Nr 175.2018 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Zgłobniu"03 października 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 175.2018 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Zgłobniu"  
  • [1]
  • [13]
  • Liczba odwiedzin: 1032322

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała