Zarządzenia Burmistrza 2018r. 

polska  angielska
data publikacji: 15-01-2018 | 11:38data ostatniej modyfikacji: 08-03-2019 | 09:07
Zarządzenie Nr 174.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Boguchwale Pani Małgorzaty Paruzel do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania.15 października 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 174.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Boguchwale Pani Małgorzaty Paruzel do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania.
Zarządzenie Nr 173.2018 dotyczące zmiany Instrukcji w sprawie Inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 215.2017 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 listopada 201705 lutego 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 173.2018 dotyczące zmiany Instrukcji w sprawie Inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 215.2017 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 listopada 2017
Zarządzenie Nr 172.2018 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadań pn. „Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznych" oraz „Budowa - rozbudowa terenów rekreacyjnych". 01 października 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 172.2018 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadań pn. „Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznych" oraz „Budowa - rozbudowa terenów rekreacyjnych".
Zarządzenie Nr 171.2018 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. „Budowa-rozbudowa terenów rekreacyjnych-wiata rekreacyjna w Niechobrzu".01 października 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 171.2018 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. „Budowa-rozbudowa terenów rekreacyjnych-wiata rekreacyjna w Niechobrzu".
Zarządzenie Nr 170.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2018 rok17 października 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 170.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2018 rok
Zarządzenie Nr 169.2018 w sprawie harmonogramu poszczególnych czynności związanych z Budżetem Obywatelskim Gminy Boguchwała na 2019 rok28 września 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 169.2018 w sprawie harmonogramu poszczególnych czynności związanych z Budżetem Obywatelskim Gminy Boguchwała na 2019 rok
Zarządzenie Nr 168.2018 w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok15 października 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 168.2018 w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok
Zarządzenie Nr 167.2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu 26 września 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 167.2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu
Zarządzenie Nr 166.2018 w sprawie udzielenia pożyczki dla Zakładowego Klubu Sportowego ,,Izolator"05 października 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 166.2018 w sprawie udzielenia pożyczki dla Zakładowego Klubu Sportowego ,,Izolator"
Zarządzenie Nr 165.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2018 rok15 października 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 165.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2018 rok
Zarządzenie Nr 164a.2018 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych, dokumentu pt. ,,Strategia Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2017-2020 z perspektywy do roku 2023"01 października 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 164a.2018 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych, dokumentu pt. ,,Strategia Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2017-2020 z perspektywy do roku 2023"
Zarządzenie Nr 164.2018 w sprawie upoważnienia Pani Anny Sieczkowskiej-Bocho, pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów 25 września 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 164.2018 w sprawie upoważnienia Pani Anny Sieczkowskiej-Bocho, pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów
Zarządzenie Nr 163.2018 w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Rzucidło, pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów 25 września 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 163.2018 w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Rzucidło, pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów
Zarządzenie Nr 162.2018 w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok10 października 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 162.2018 w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok
Zarządzenie Nr 161.2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale18 września 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 161.2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale
Zarządzenie Nr 160.2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu18 września 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 160.2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu
Zarządzenie Nr 159.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/2018 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 kwietnia 2018r. dotyczącego sposobu wykonywania oraz zasad finansowania zadań powierzonych przez Gminę Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale13 września 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 159.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/2018 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 kwietnia 2018r. dotyczącego sposobu wykonywania oraz zasad finansowania zadań powierzonych przez Gminę Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale
Zarządzenie Nr 158a.2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 179/2016 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 pażdziernika 2016r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych24 września 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 158a.2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 179/2016 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 pażdziernika 2016r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Nr 158.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór partnera kapitałowego i wspólnika do spółki celowej12 września 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 158.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór partnera kapitałowego i wspólnika do spółki celowej
Zarządzenie Nr 157.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała12 września 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 157.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała  
  • [1]
  • [13]
  • Liczba odwiedzin: 1058589

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała