Zarządzenia Burmistrza 2018r. 

polska  angielska
data publikacji: 15-01-2018 | 11:38data ostatniej modyfikacji: 08-03-2019 | 09:07
Zarządzenie Nr 156.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących właśność Gminy Boguchwała12 września 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 156.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących właśność Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 155.2018 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia cząstkowej oceny pracy Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale12 września 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 155.2018 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia cząstkowej oceny pracy Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale
Zarządzenie Nr 154.2018 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. „Wyposażenie i urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego Lutoryż-Zarzecze".12 września 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 154.2018 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. „Wyposażenie i urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego Lutoryż-Zarzecze".
Zarządzenie Nr 153.2018 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach od rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast12 września 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 153.2018 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach od rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Zarządzenie Nr 152.2018 w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok21 września 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 152.2018 w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok
Zarządzenie Nr 151.2018 w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Trzy dni na solnisku"12 września 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 151.2018 w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Trzy dni na solnisku"
Zarządzenie Nr 150.2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Niechobrzu12 września 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 150.2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Niechobrzu
Zarządzenie Nr 149.2018 w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok12 września 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 149.2018 w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok
Zarządzenie Nr 148.2018 w sprawie powołania komisji odbioru lokalu12 września 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 148.2018 w sprawie powołania komisji odbioru lokalu
Zarządzenie Nr 147.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie powołania komisji ds. odbioru30 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 147.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie powołania komisji ds. odbioru
Zarządzenie Nr 146.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 im Królowej Jadwigi w Niechobrzu30 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 146.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 im Królowej Jadwigi w Niechobrzu
Zarządzenie Nr 145.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie powołania stałej komisji przetargowej ds. wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości przez Gminę Boguchwała 30 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 145.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie powołania stałej komisji przetargowej ds. wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości przez Gminę Boguchwała
Zarządzenie Nr 144.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie powołania składu oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej 30 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 144.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie powołania składu oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
Zarządzenie Nr 143.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie przyznania dotacji na realizacje zadań w zakresie kultury dla mieszkańców Gminy Boguchwała w 2018 roku 30 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 143.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie przyznania dotacji na realizacje zadań w zakresie kultury dla mieszkańców Gminy Boguchwała w 2018 roku
Zarządzenie Nr 142.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguchwała za pierwsze półrocze 2018 r. informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury 30 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 142.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguchwała za pierwsze półrocze 2018 r. informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury
Zarządzenie Nr 141.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie powołania zespołu do współpracy z Urzędnikiem Wyborczym w zakresie organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych na terenie Gminy Boguchwała 30 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 141.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie powołania zespołu do współpracy z Urzędnikiem Wyborczym w zakresie organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych na terenie Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 140.2018 w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok09 stycznia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 140.2018 w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok
Zarządzenie Nr 139.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na rok 201830 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 139.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na rok 2018
Zarządzenie Nr 138.2018, w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego20 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 138.2018, w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
Zarządzenie Nr 137.2018, w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych20 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 137.2018, w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych  
  • [1]
  • [13]
  • Liczba odwiedzin: 1032322

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała