Zarządzenia Burmistrza 2018r. 

polska  angielska
data publikacji: 15-01-2018 | 11:38data ostatniej modyfikacji: 08-03-2019 | 09:07
Zarządzenie Nr 136.2018 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niechobrzu20 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 136.2018 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niechobrzu
Zarządzenie Nr 135.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niechobrzu20 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 135.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niechobrzu
Zarządzenie Nr 134.2018 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny merytoryczno- finansowej ofert na wykonanie zadania publicznego09 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 134.2018 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny merytoryczno- finansowej ofert na wykonanie zadania publicznego
Zarządzenie Nr 133.2018 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych09 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 133.2018 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych
Zarządzenie Nr 132.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie powołania składu oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadań publicznych 07 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 132.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie powołania składu oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 131.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie przyznania dotacji celowych na realizacje zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w 2018 roku07 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 131.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie przyznania dotacji celowych na realizacje zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w 2018 roku
Zarządzenie Nr 130.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Boguchwale07 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 130.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
Zarządzenie Nr 129.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanej wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 07 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 129.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanej wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
Zarządzenie Nr 128.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży w 2018 roku03 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 128.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży w 2018 roku
Zarządzenie Nr 127.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie upoważnienia Pani Justyny Bębenek, pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań oraz poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów 03 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 127.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie upoważnienia Pani Justyny Bębenek, pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań oraz poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów
Zarządzenie Nr 126.2018 w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok09 stycznia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 126.2018 w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok
Zarządzenie Nr 125.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego03 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 125.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 124.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego03 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 124.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie 123.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego w Zgłobniu 03 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie 123.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego w Zgłobniu
Zarządzenie Nr 122.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Królowej Jadwigi w Niechobrzu 03 sierpnia 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 122.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Królowej Jadwigi w Niechobrzu
Zarządzenie Nr 121.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w rozwidleniu ul.Słonecznej w Boguchwale"23 lipca 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 121.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w rozwidleniu ul.Słonecznej w Boguchwale"
Zarządzenie Nr 120.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie powołania składu oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadań publicznych 20 lipca 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 120.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie powołania składu oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 119.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za udostępnienie nieruchomości stanowiących własność gminy Boguchwała w celu przeprowadzenia i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 18 lipca 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 119.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za udostępnienie nieruchomości stanowiących własność gminy Boguchwała w celu przeprowadzenia i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
Zarządzenie Nr 118.2018 w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok09 stycznia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 118.2018 w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok
Zarządzenie Nr 117.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie wydania przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Rzeszowie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji komunalnych 18 lipca 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 117.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie wydania przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Rzeszowie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji komunalnych  
  • [1]
  • [13]
  • Liczba odwiedzin: 1006759

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała