Zarządzenia Burmistrza 2018r. 

polska  angielska
data publikacji: 15-01-2018 | 11:38data ostatniej modyfikacji: 08-03-2019 | 09:07
Zarządzenie nr 96.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminów zabudowy04 lipca 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 96.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminów zabudowy
Zarządzenie nr 95.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Niechobrzu28 czerwca 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 95.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Niechobrzu
Zarządzenie Nr 94.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn:"Gminny plac zabaw w Mogielnicy" 28 czerwca 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 94.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn:"Gminny plac zabaw w Mogielnicy"
Zarządzenie Nr 93.2018 w sprawie powierzenia Panu Krzysztofowi Lassocie Sekretarzowi Gminy wykonywanie w imieniu Burmistrza Boguchwały niektórych zadań Administratora Danych Osobowych28 czerwca 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 93.2018 w sprawie powierzenia Panu Krzysztofowi Lassocie Sekretarzowi Gminy wykonywanie w imieniu Burmistrza Boguchwały niektórych zadań Administratora Danych Osobowych
Zarządzenie Nr 92. 2018 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży22 czerwca 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 92. 2018 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży
Zarządzenie Nr 91.2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu22 czerwca 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 91.2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
Zarządzenie Nr 90.2018 w sprawie ustaleni stawki czynszu za wynajem lokali użytkowych22 czerwca 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 90.2018 w sprawie ustaleni stawki czynszu za wynajem lokali użytkowych
Zarządzenie Nr 89.2018 w sprawie udzielenia pożyczki dla Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o22 czerwca 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 89.2018 w sprawie udzielenia pożyczki dla Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o
Zarządzenie Nr 88.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przekazaniem kas fiskalnych i terminala22 czerwca 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 88.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przekazaniem kas fiskalnych i terminala
Zarządzenie Nr 87.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na rok 201804 lipca 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 87.2018 Burmistrza Boguchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na rok 2018
Zarządzenie Nr 86.2018 w sprawie powołania komisji odbioru22 czerwca 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 86.2018 w sprawie powołania komisji odbioru
Zarządzenie Nr 85.2018 w sprawie wydania przez RIO opinii22 czerwca 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 85.2018 w sprawie wydania przez RIO opinii
Zarządzenie Nr 84.2018 w sprawie zmiany do zarządzenia nr 84/2017 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia oraz ustalania regulaminu wynagradzania dla kierownika jednostki budżetowej 15 listopada 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 84.2018 w sprawie zmiany do zarządzenia nr 84/2017 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia oraz ustalania regulaminu wynagradzania dla kierownika jednostki budżetowej
Zarządzenie Nr 83.2018 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr.28/201222 czerwca 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 83.2018 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr.28/2012
Zarządzenie Nr 82.2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej22 czerwca 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 82.2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Zarząsdzenie Nr 81.2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MCK w Boguchwale22 czerwca 2018
więcej »»» na temat Zarząsdzenie Nr 81.2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MCK w Boguchwale
Zarządzenie Nr 80.2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego LOK Wspólnota w Zgłobniu22 czerwca 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 80.2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego LOK Wspólnota w Zgłobniu
Zarządzenie Nr 79.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego LOK Razem w Niechobrzu22 czerwca 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 79.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego LOK Razem w Niechobrzu
Zarządzenie Nr 78.2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP22 czerwca 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 78.2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP
Zarządzenie Nr 77.2018 w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego22 czerwca 2018
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 77.2018 w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego  
  • [1]
  • [13]
  • Liczba odwiedzin: 1058589

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała