Styczeń 2019 

polska  angielska
data publikacji: 25-01-2019 | 14:14data ostatniej modyfikacji: 23-08-2019 | 10:18
Zarządzenie Nr 37.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2019 rok31 stycznia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 37.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2019 rok
Zarządzenie Nr 35.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 201925 stycznia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 35.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2019
Zarządzenie Nr 34.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 201924 stycznia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 34.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2019
Zarządzenie Nr 33.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i szkół podstawowych 22 stycznia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 33.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i szkół podstawowych
Zarządzenie Nr 32.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 stycznia 2019 roku w spawie wyznaczenia podmiotu, w którym będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2019 roku 21 stycznia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 32.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 stycznia 2019 roku w spawie wyznaczenia podmiotu, w którym będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2019 roku
Zarządzenie Nr 31.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Andżelice Nowak Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale 15 stycznia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 31.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Andżelice Nowak Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale
Zarządzenie Nr 30.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale 15 stycznia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 30.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale
Zarządzenie Nr 29.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem , stanowiących własność Gminy Boguchwała 15 stycznia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 29.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem , stanowiących własność Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 28.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w 2019 roku15 stycznia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 28.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w 2019 roku
Zarządzenie Nr 27.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Boguchwała 2019 roku11 stycznia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 27.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Boguchwała 2019 roku
Zarządzenie Nr 26.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Witelus, pracownikowi Urzędu Miejskiego w Boguchwale do wydawania decyzji i podpisywania pism11 stycznia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 26.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Witelus, pracownikowi Urzędu Miejskiego w Boguchwale do wydawania decyzji i podpisywania pism
Zarządzenie Nr 25.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 11 stycznia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu wykonania oraz zasad finansowania zadań powierzonych przez Gminę Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale11 stycznia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 25.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 11 stycznia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu wykonania oraz zasad finansowania zadań powierzonych przez Gminę Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale
Zarządzenie Nr 24.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Urzędu Miejskiego w Boguchwale Pani Jadwidze Seredyńskiej02 stycznia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 24.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Urzędu Miejskiego w Boguchwale Pani Jadwidze Seredyńskiej
Zarządzenie Nr 23.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Magdalenie Byjoś Kierownikowi USC02 stycznia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 23.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Magdalenie Byjoś Kierownikowi USC
Zarządzenie Nr 22.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Skarbnikowi Gminy Boguchwała02 stycznia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 22.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Skarbnikowi Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 21.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień Pani Justynie Placha-Adamskiej Zastępcy Burmistrza Boguchwały02 stycznia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 21.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień Pani Justynie Placha-Adamskiej Zastępcy Burmistrza Boguchwały
Zarządzenie Nr 20.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Justynie Placha-Adamskiej Zastępcy Burmistrza Boguchwały do załatwiania spraw w imieniu Burmistrz02 stycznia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 20.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Justynie Placha-Adamskiej Zastępcy Burmistrza Boguchwały do załatwiania spraw w imieniu Burmistrz
Zarządzenie Nr 19.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Maryli Jachyra - Zastępcy Skarbnika Gminy02 stycznia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 19.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Maryli Jachyra - Zastępcy Skarbnika Gminy
Zarządzenie Nr 18.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Pana Krzysztofa Lassoty do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza.02 stycznia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 18.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Pana Krzysztofa Lassoty do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza.
Zarządzenie Nr 17.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Referatu Oświaty 02 stycznia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 17.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Referatu Oświaty  
Liczba odwiedzin: 1103036

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała