Luty 2019 

polska  angielska
data publikacji: 25-01-2019 | 14:16data ostatniej modyfikacji: 15-03-2019 | 13:11
Zarządzenie Nr 65.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Urszuli Tondera pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale 28 lutego 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 65.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Urszuli Tondera pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale
Zarządzenie Nr 64.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marcie Gubernat-Kurc pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale 28 lutego 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 64.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marcie Gubernat-Kurc pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale
Zarządzenie Nr 63.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2019 rok15 marca 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 63.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2019 rok
Zarządzenie Nr 62.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2019 rok28 lutego 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 62.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2019 rok
Zarządzenie nr 61.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie powołania składu oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej , powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych 27 lutego 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 61.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie powołania składu oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej , powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 60.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu27 lutego 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 60.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Zarządzenie Nr 59.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała26 lutego 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 59.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 58.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała26 lutego 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 58.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 57.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała26 lutego 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 57.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 56.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie odwołania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale 26 lutego 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 56.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie odwołania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale
Zarządzenie Nr 55.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przyznania dotacji celowych na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w okresie do 30 czerwca 2019 roku22 lutego 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 55.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przyznania dotacji celowych na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w okresie do 30 czerwca 2019 roku
Zarządzenie Nr 54.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę części działki 20 lutego 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 54.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę części działki
Zarządzenie Nr 53.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale 15 lutego 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 53.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale
Zarządzenie Nr 52.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Boguchwale13 lutego 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 52.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Boguchwale
Zarządzenie Nr 51.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nosówce13 lutego 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 51.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nosówce
Zarządzenie Nr 50.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale 13 lutego 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 50.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale
Zarządzenie Nr 49.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego regulaminu otwartego naboru partnerów projektu planowanego do dofinansowania w ramach RPOWP na lata 2014-202011 lutego 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 49.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego regulaminu otwartego naboru partnerów projektu planowanego do dofinansowania w ramach RPOWP na lata 2014-2020
Zarządzenie Nr 48.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 lutego 2019 roku zmieniające Zarządzenie nr 45.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia Partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach RPOWP 13 lutego 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 48.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 lutego 2019 roku zmieniające Zarządzenie nr 45.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia Partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach RPOWP
Zarządzenie Nr 47.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 38.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Centrum 08 lutego 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 47.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 38.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Centrum
Zarządzenie Nr 46.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 6 luty 2019 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu do oddania w najem lokalu użytkowego w Boguchwale 06 lutego 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 46.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 6 luty 2019 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu do oddania w najem lokalu użytkowego w Boguchwale  
Liczba odwiedzin: 1103036

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała