Marzec 2019 

polska  angielska
data publikacji: 05-03-2019 | 12:14data ostatniej modyfikacji: 14-06-2019 | 09:12
Zarządzenie Nr 91.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 201917 kwietnia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 91.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2019
Zarządzenie Nr 90.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kobiet "Kultura Razem z Tradycją"10 kwietnia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 90.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kobiet "Kultura Razem z Tradycją"
Zarządzenie Nr 89.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania " Rozbudowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale "28 marca 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 89.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania " Rozbudowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale "
Zarządzenie Nr 88.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu 28 marca 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 88.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu
Zarządzenie Nr 87.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kielanówce 28 marca 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 87.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kielanówce
Zarządzenie Nr 86.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Wiosna z boksem olimpijskim - prowadzenie zajęć i udział w zawodach bokserskich"26 marca 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 86.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Wiosna z boksem olimpijskim - prowadzenie zajęć i udział w zawodach bokserskich"
Zarządzenie Nr 85.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku 26 marca 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 85.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku
Zarządzenie Nr 84.2018 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu gminy25 marca 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 84.2018 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu gminy
Zarządzenie Nr 83.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2019 rok21 marca 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 83.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2019 rok
Zarządzenie Nr 82.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Przedszkola Publicznego w Boguchwale21 marca 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 82.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Przedszkola Publicznego w Boguchwale
Zarządzenie Nr 81.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Boguchwale20 marca 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 81.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Boguchwale
Zarządzenie Nr 80.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Boguchwale19 marca 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 80.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Boguchwale
Zarządzenie Nr 79.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2019 rok18 marca 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 79.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2019 rok
Zarządzenie Nr 78A.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Boguchwała do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędn15 marca 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 78A.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Boguchwała do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędn
Zarządzenie Nr 78.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Boguchwała do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna15 marca 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 78.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Boguchwała do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna
Zarządzenie Nr 77.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia sekretarzowi Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie informacji publicznej 15 marca 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 77.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia sekretarzowi Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie informacji publicznej
Zarządzenie Nr 76.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku noszących znamion klęski żywiołowej na terenie Gminy Boguchwała11 marca 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 76.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku noszących znamion klęski żywiołowej na terenie Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 75.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. Negocjacji Cen nieruchomości nabywanych na rzecz Gminy Boguchwała07 marca 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 75.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. Negocjacji Cen nieruchomości nabywanych na rzecz Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 74.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. rokowań zbywanych nieruchomości w trybie bezprzetargowym07 marca 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 74.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. rokowań zbywanych nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 73.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej07 marca 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 73.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
Liczba odwiedzin: 1058589

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała