Kwiecień 2019 

polska  angielska
data publikacji: 05-03-2019 | 12:15data ostatniej modyfikacji: 15-05-2019 | 14:24
Zarządzenie Nr 133.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień Pani Justynie Placha-Adamskiej Zastępcy Burmistrza Boguchwały 14 maja 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 133.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień Pani Justynie Placha-Adamskiej Zastępcy Burmistrza Boguchwały
Zarządzenie Nr 132.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Justynie Placha-Adamskiej Zastępcy Burmistrza Boguchwały do załatwiania spraw w imieniu Burmistrz14 maja 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 132.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Justynie Placha-Adamskiej Zastępcy Burmistrza Boguchwały do załatwiania spraw w imieniu Burmistrz
Zarządzenie Nr 131.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2019 rok14 maja 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 131.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2019 rok
Zarządzenie Nr 130.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2019 rok14 maja 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 130.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2019 rok
Zarządzenie Nr 129.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kielanówce30 kwietnia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 129.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kielanówce
Zarządzenie Nr 128.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu30 kwietnia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 128.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu
Zarządzenie Nr 127.2019 Burmistrza Boguchwały 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania składu oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej , powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych 30 kwietnia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 127.2019 Burmistrza Boguchwały 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania składu oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej , powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 126.2019 Burmistrza Boguchwały 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z Gminy Boguchwała w 2019 roku 30 kwietnia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 126.2019 Burmistrza Boguchwały 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z Gminy Boguchwała w 2019 roku
Zarządzenie Nr 125.2019 Burmistrza Boguchwały 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Boguchwała w 2019 roku po aktualizacji kwietniowej29 kwietnia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 125.2019 Burmistrza Boguchwały 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Boguchwała w 2019 roku po aktualizacji kwietniowej
Zarządzenie Nr 124.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Andżelice Nowak Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale29 kwietnia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 124.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Andżelice Nowak Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale
Zarządzenie Nr 123.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Andżelice Nowak - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale.29 kwietnia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 123.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Andżelice Nowak - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale.
Zarządzenie Nr 122.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 255.2018 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 grudnia 2018 roku29 kwietnia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 122.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 255.2018 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 grudnia 2018 roku
Zarządzenie Nr 121.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Boguchwała Centrum29 kwietnia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 121.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Boguchwała Centrum
Zarządzenie Nr 120.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.29 kwietnia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 120.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Zarządzenie Nr 119.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kultury, Tradycji i Nowoczesności Wielu Pokoleń w Zgłobniu 29 kwietnia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 119.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kultury, Tradycji i Nowoczesności Wielu Pokoleń w Zgłobniu
Zarządzenie Nr 118.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu i wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę25 kwietnia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 118.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu i wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Zarządzenie Nr 117.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2019 25 kwietnia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 117.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2019
Zarządzenie Nr 116.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała17 kwietnia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 116.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 115.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała17 kwietnia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 115.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 114.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Wincentego Witosa w Nosówce 17 kwietnia 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 114.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Wincentego Witosa w Nosówce  
Liczba odwiedzin: 1056430

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała