Maj 2019 

polska  angielska
data publikacji: 05-03-2019 | 12:15data ostatniej modyfikacji: 14-06-2019 | 09:15
Zarządzenie Nr 164.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady(polityki) rachunkowości dla projektu 9.2 pn."Wyższa jakoś edukacji w Gminne Boguchwała" dla jednostek obsługiwanych 06 czerwca 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 164.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady(polityki) rachunkowości dla projektu 9.2 pn."Wyższa jakoś edukacji w Gminne Boguchwała" dla jednostek obsługiwanych
Zarządzenie Nr 163.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2019 rok03 czerwca 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 163.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2019 rok
Zarządzenie Nr 162.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku 31 maja 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 162.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
Zarządzenie Nr 161.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie powołania stałej komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Boguchwała 31 maja 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 161.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie powołania stałej komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 160.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 31 maja 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 160.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Zarządzenie Nr 159.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletnie Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała30 maja 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 159.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletnie Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 158.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2019 rok30 maja 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 158.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2019 rok
Zarządzenie Nr 157.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Witelus pracownikowi Urzędu Miejskiego w Boguchwale. 30 maja 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 157.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Witelus pracownikowi Urzędu Miejskiego w Boguchwale.
Zarządzenie Nr 156.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Ziaja, pracownikowi Urzędu Miejskiego w Boguchwale do podpisywania pism oraz poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów24 maja 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 156.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Ziaja, pracownikowi Urzędu Miejskiego w Boguchwale do podpisywania pism oraz poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów
Zarządzenie Nr 155.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie powołania składu oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej , powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych Gminy 24 maja 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 155.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie powołania składu oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej , powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych Gminy
Zarządzenie Nr 154.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej w 201924 maja 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 154.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej w 2019
Zarządzenie Nr 153.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Boguchwale24 maja 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 153.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Boguchwale
Zarządzenie Nr 152.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Niechobrzu24 maja 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 152.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Niechobrzu
Zarządzenie Nr 151.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Zakładowego Klubu Sportowego "IZOLATOR"23 maja 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 151.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Zakładowego Klubu Sportowego "IZOLATOR"
Zarządzenie Nr 150.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie odwołania i powołania operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Lutoryżu dla wykonywania zadań w wyborach do Parlamentu Europejskiego 23 maja 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 150.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie odwołania i powołania operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Lutoryżu dla wykonywania zadań w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Zarządzenie Nr 149.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kielanówce, gmina Boguchwała22 maja 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 149.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kielanówce, gmina Boguchwała
Zarządzenie Nr 148.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Boguchwała za 2018 rok 22 maja 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 148.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Boguchwała za 2018 rok
Zarządzenie Nr 147.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała 22 maja 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 147.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 146.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale za 2018 rok22 maja 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 146.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale za 2018 rok
Zarządzenie Nr 145.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Lokalnego Ośrodka Kultury "Wspólnota" w Zgłobniu za 2018 rok22 maja 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 145.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Lokalnego Ośrodka Kultury "Wspólnota" w Zgłobniu za 2018 rok  
Liczba odwiedzin: 1056430

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała