Wrzesień 2019 

polska  angielska
data publikacji: 05-03-2019 | 12:17data ostatniej modyfikacji: 13-11-2019 | 10:11
Zarządzenie Nr 261A.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała oraz uchylenia Zarządzenia Nr 261.2019 Burmistrza Boguchwały 21 października 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 261A.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała oraz uchylenia Zarządzenia Nr 261.2019 Burmistrza Boguchwały
Zarządzenie Nr 261.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała 04 października 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 261.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 260.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wydania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie opinii dotyczącej możliwości zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 04 października 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 260.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wydania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie opinii dotyczącej możliwości zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Zarządzenie Nr 259.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego-Wyborczego w Sołectwie Lutoryż30 września 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 259.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego-Wyborczego w Sołectwie Lutoryż
Zarządzenie Nr 258.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu budowy inwestycji 26 września 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 258.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu budowy inwestycji
Zarządzenie Nr 257.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 września 2019 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senat26 września 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 257.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 września 2019 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senat
Zarządzenie Nr 256.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2019 rok26 września 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 256.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2019 rok
Zarządzenie Nr 255.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 18 września 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Justynie Placha-Adamskiej Zastępcy Burmistrza Boguchwały 26 września 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 255.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 18 września 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Justynie Placha-Adamskiej Zastępcy Burmistrza Boguchwały
Zarządzenie Nr 254.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2019 rok26 września 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 254.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2019 rok
Zarządzenie Nr 253.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 września 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Referatu Promocji, Rozwoju i Polityki Społeczno-Gospodarczej17 września 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 253.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 września 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Referatu Promocji, Rozwoju i Polityki Społeczno-Gospodarczej
Zarządzenie Nr 252.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 września 2019 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Boguchwale do dokonywania czynności związanych z wyborami do Sejmu i do Senatu17 września 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 252.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 września 2019 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Boguchwale do dokonywania czynności związanych z wyborami do Sejmu i do Senatu
Zarządzenie Nr 251.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Lutoryż17 września 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 251.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Lutoryż
Zarządzenie Nr 250.2019 Burmistrza Boguchwały 11 września 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała11 września 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 250.2019 Burmistrza Boguchwały 11 września 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 249.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 11 września 2019 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej 11 września 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 249.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 11 września 2019 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej
Zarządzenie Nr 248.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 11 września 2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem , ustalenia wartości czynszu i wykazu nieruchomości 11 września 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 248.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 11 września 2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem , ustalenia wartości czynszu i wykazu nieruchomości
Zarządzenie Nr 247.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała11 września 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 247.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 246.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 września 2019 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Oświaty 04 września 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 246.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 września 2019 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Oświaty
Zarządzenie Nr 245.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 września 2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawcza-odbiorczej składników majątkowych w Szkole Podstawowej w Nosówce 04 września 2019
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 245.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 września 2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawcza-odbiorczej składników majątkowych w Szkole Podstawowej w Nosówce
Liczba odwiedzin: 1058589

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała