Luty 2020 

polska  angielska
data publikacji: 07-02-2020 | 08:42data ostatniej modyfikacji: 15-06-2020 | 08:56
Zarządzenie Nr 35.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 lutego 2020 roku w sparwie wyznaczenia na obszarze Gminy Boguchwała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach na Prezydenta RP05 marca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 35.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 lutego 2020 roku w sparwie wyznaczenia na obszarze Gminy Boguchwała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach na Prezydenta RP
Zarządzenie Nr 34.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku28 lutego 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 34.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku
Zarządzenie Nr 33.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 202028 lutego 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 33.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2020
Zarządzenie Nr 32.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Andżelice Nowak - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale.28 lutego 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 32.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Andżelice Nowak - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale.
Zarządzenie Nr 31.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie przyznania dotacji celowych na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała do 30 czerwca 2020 roku18 lutego 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 31.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie przyznania dotacji celowych na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała do 30 czerwca 2020 roku
Zarządzenie Nr 30.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Boguchwały Nr 269.2019 z dnia 18 października 2019 roku określające opłaty za korzystanie z mienia przekazanego w trwały zarząd szkołom18 lutego 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 30.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Boguchwały Nr 269.2019 z dnia 18 października 2019 roku określające opłaty za korzystanie z mienia przekazanego w trwały zarząd szkołom
Zarządzenie Nr 29.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Lokalnego Ośrodka Kultury "Razem" w Niechobrzu14 lutego 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 29.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Lokalnego Ośrodka Kultury "Razem" w Niechobrzu
Zarządzenie Nr 28.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Lokalnego Ośrodka Kultury "Wspólnota" w Zgłobniu 14 lutego 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 28.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Lokalnego Ośrodka Kultury "Wspólnota" w Zgłobniu
Zarządzenie Nr 27.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok14 lutego 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 27.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok
Zarządzenie Nr 26.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie powierzenia Pani Renacie Fornal, wykonującej obowiązki Zastępcy Skarbnika Gminy, obowiązków i odpowiedzialności z zakresu gospodarki finansowej Gminy Boguchwała 14 lutego 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 26.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie powierzenia Pani Renacie Fornal, wykonującej obowiązki Zastępcy Skarbnika Gminy, obowiązków i odpowiedzialności z zakresu gospodarki finansowej Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 25.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Renacie Fornal - Kierownikowi Referatu Budżetu i Finansów14 lutego 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 25.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Renacie Fornal - Kierownikowi Referatu Budżetu i Finansów
Zarządzenie Nr 24.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 14 lutego 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 24.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Nr 23.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji ds. naboru i oceny wniosków Beneficjentów Końcowych projektów pn.\"Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF\" oraz \"Instalacja kotłów na paliwa stałe ...\"10 lutego 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 23.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji ds. naboru i oceny wniosków Beneficjentów Końcowych projektów pn.\"Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF\" oraz \"Instalacja kotłów na paliwa stałe ...\"
Liczba odwiedzin: 1056430

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała