Marzec 2020 

polska  angielska
data publikacji: 07-02-2020 | 08:43data ostatniej modyfikacji: 10-04-2020 | 12:17
Zarządzenie Nr 66.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok02 kwietnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 66.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok
Zarządzenie Nr 65.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie powołania Dyrektora Loklanego Ośrodka Kultury w "Razem" w Niechobrzu02 kwietnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 65.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie powołania Dyrektora Loklanego Ośrodka Kultury w "Razem" w Niechobrzu
Zarządzenie Nr 64.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Loklanego Ośrodka Kultury w "Wspólnota" w Zgłobniu02 kwietnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 64.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Loklanego Ośrodka Kultury w "Wspólnota" w Zgłobniu
Zarządzenie Nr 63.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale 02 kwietnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 63.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale
Zarządzenie Nr 62.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.02 kwietnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 62.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.
Zarządzenie Nr 61.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguchwale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu gminy02 kwietnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 61.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguchwale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu gminy
Zarządzenie Nr 60.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok02 kwietnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 60.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok
Zarządzenie Nr 59.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. przekazywania składników majątkowych w trwały zarząd 27 marca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 59.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. przekazywania składników majątkowych w trwały zarząd
Zarządzenie Nr 58.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę formy zabezpieczenia wierzytelności gminy z tytułu kar umownych 27 marca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 58.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę formy zabezpieczenia wierzytelności gminy z tytułu kar umownych
Zarządzenie Nr 57.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok27 marca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 57.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok
Zarządzenie Nr 56.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Lokalnego Ośrodka Kultury "Razem" w Niechobrzu20 marca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 56.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Lokalnego Ośrodka Kultury "Razem" w Niechobrzu
Zarządzenie Nr 55.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Lokalnego Ośrodka Kultury "Wspólnota" w Zgłobniu 20 marca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 55.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Lokalnego Ośrodka Kultury "Wspólnota" w Zgłobniu
Zarządzenie Nr 54.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejksiego Centrum Kultury w Boguchwale za 2019 rok20 marca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 54.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejksiego Centrum Kultury w Boguchwale za 2019 rok
Zarządzenie Nr 53.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale za rok 201920 marca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 53.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale za rok 2019
Zarządzenie Nr 52.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej20 marca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 52.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Zarządzenie Nr 51.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie wydania przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Rzeszowie opinii dotyczącej możliwości zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 20 marca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 51.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie wydania przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Rzeszowie opinii dotyczącej możliwości zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Zarządzenie Nr 50.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 18 marca 2020 roku w sprawiepowołania komisjo do dokonania analizy i oceny ofert na obsługę bankową budżetu Gminy Boguchwała oraz jednostek organizacyjnych Gminy 20 marca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 50.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 18 marca 2020 roku w sprawiepowołania komisjo do dokonania analizy i oceny ofert na obsługę bankową budżetu Gminy Boguchwała oraz jednostek organizacyjnych Gminy
Zarządzenie Nr 49.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 202020 marca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 49.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2020
Zarządzenie Nr 48.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 marca 2020 roku16 marca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 48.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 marca 2020 roku
Zarządzenie Nr 47.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Płonki, pracownika Urzędu Miejskiego w Boguchwale16 marca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 47.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Płonki, pracownika Urzędu Miejskiego w Boguchwale  
Liczba odwiedzin: 1056430

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała