Kwiecień 2020 

polska  angielska
data publikacji: 03-04-2020 | 12:51data ostatniej modyfikacji: 10-05-2021 | 16:12
Zarządzenie Nr 88.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 kwietnia 2020 w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Płonki , pracownika Urzędu Miejskiego w Boguchwale 08 maja 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 88.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 kwietnia 2020 w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Płonki , pracownika Urzędu Miejskiego w Boguchwale
Zarządzenie Nr 87.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 kwietnia 2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok08 maja 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 87.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 kwietnia 2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok
Zarządzenie Nr 86.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 kwietnia 2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok08 maja 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 86.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 kwietnia 2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok
Zarządzenie Nr 85.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 kwietnia 2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Boguchwały Nr 104/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powoałnia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 06 maja 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 85.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 kwietnia 2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Boguchwały Nr 104/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powoałnia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Zarządzenie Nr 84.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 kwietnia 2020 w sprawie sposobu postępowania w Urzędzie Miejskim w Boguchwale przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej30 kwietnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 84.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 kwietnia 2020 w sprawie sposobu postępowania w Urzędzie Miejskim w Boguchwale przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
Zarządzenie Nr 83.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 kwietnia 2020 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowalnych wykonywanych w ramach inwestycji: Utwardzanie terenu do celów rekreacyjnych i elementy małej architektury 30 kwietnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 83.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 kwietnia 2020 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowalnych wykonywanych w ramach inwestycji: Utwardzanie terenu do celów rekreacyjnych i elementy małej architektury
Zarządzenie Nr 82.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 kwietnia 2020 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonywanych w ramach inwestycj:" Dostawa i montaż klimatyzatora w sali wielofunkcyjnego budynku administracyjnego Rynek 2 ..."28 kwietnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 82.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 kwietnia 2020 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonywanych w ramach inwestycj:" Dostawa i montaż klimatyzatora w sali wielofunkcyjnego budynku administracyjnego Rynek 2 ..."
Zarządzenie Nr 81.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 kwietnia 2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok28 kwietnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 81.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 kwietnia 2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok
Zarządzenie Nr 80.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 kwietnia 2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok28 kwietnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 80.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 24 kwietnia 2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok
Zarządzenie Nr 79.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 kwietnia 2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok22 kwietnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 79.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 kwietnia 2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok
Zarządzenie Nr 78.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 kwietnia 2020 zmieniające Zarządzenie Nr 66.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok 22 kwietnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 78.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 kwietnia 2020 zmieniające Zarządzenie Nr 66.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok
Zarządzenie Nr 77.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 17 kwietnia 2020 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonywanych inwestycji : Remont ogrodzenia pomiędzy działką szkolną, a działką należącą do parafii w Lutoryżu22 kwietnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 77.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 17 kwietnia 2020 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonywanych inwestycji : Remont ogrodzenia pomiędzy działką szkolną, a działką należącą do parafii w Lutoryżu
Zarządzenie Nr 76.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 17 kwietnia 2020 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonywanych inwestycji : Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Racławówce 22 kwietnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 76.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 17 kwietnia 2020 w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych wykonywanych inwestycji : Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Racławówce
Zarządzenie Nr 75.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 kwietnia 2020 roku uchylające Zarządzenie Nr 51.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wydania przez RIO w Rzeszowie opinii22 kwietnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 75.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 kwietnia 2020 roku uchylające Zarządzenie Nr 51.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wydania przez RIO w Rzeszowie opinii
Zarządzenie Nr 74.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 kwietnia 2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok10 kwietnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 74.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 kwietnia 2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok
Zarządzenie Nr 73.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 kwietnia 2020 roku uchylające Zarządzenie Nr 68.2020 Burmistrza Boguchwały w sparwie zwiększenia limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego deficytu10 kwietnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 73.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 kwietnia 2020 roku uchylające Zarządzenie Nr 68.2020 Burmistrza Boguchwały w sparwie zwiększenia limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego deficytu
Zarządzenie Nr 72.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 6 kwietnia 2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok10 kwietnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 72.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 6 kwietnia 2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok
Zarządzenie Nr 71.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sparwie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Boguchwała03 kwietnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 71.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sparwie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 70.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie kultury fizycznej w 2020 roku03 kwietnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 70.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie kultury fizycznej w 2020 roku
Zarządzenie Nr 69.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 2 kwietnia 2020 roku zmieniajace Zarządzenie Nr 51.2020 Burmistrza boguchwały z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie wydania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie opinii dotyczącej możliwości ...03 kwietnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 69.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 2 kwietnia 2020 roku zmieniajace Zarządzenie Nr 51.2020 Burmistrza boguchwały z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie wydania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie opinii dotyczącej możliwości ...  
Liczba odwiedzin: 1056430

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała