Maj 2020 

polska  angielska
data publikacji: 08-05-2020 | 14:04data ostatniej modyfikacji: 23-06-2020 | 14:28
Zarządzenie Nr 119.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 202003 czerwca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 119.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2020
Zarządzenie Nr 118.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Rzucidło, pracownika Urzędu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale 03 czerwca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 118.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Rzucidło, pracownika Urzędu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale
Zarządzenie Nr 117.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 202003 czerwca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 117.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2020
Zarządzenie Nr 116.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie powołania składu oraz ustalenia regulamnu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała 29 maja 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 116.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie powołania składu oraz ustalenia regulamnu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 115.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie regulaminu udostępniania i wynajmu pomieszczeń w budynkach zarządzanych przez MCK w Boguchwale, LOK ''Razem" w Niechobrzu i LOK "Wspólnota" w Zgłobniu29 maja 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 115.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie regulaminu udostępniania i wynajmu pomieszczeń w budynkach zarządzanych przez MCK w Boguchwale, LOK ''Razem" w Niechobrzu i LOK "Wspólnota" w Zgłobniu
Zarządzenie Nr 114.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Niechobrzu28 maja 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 114.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Niechobrzu
Zarządzenie Nr 113.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2159/1 położonej w Niechobrzu28 maja 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 113.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2159/1 położonej w Niechobrzu
Zarządzenie Nr 112.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała27 maja 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 112.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 111.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała27 maja 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 111.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 110.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała27 maja 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 110.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 109.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała27 maja 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 109.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 108.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Boguchwała na rok 202027 maja 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 108.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2020
Zarządzenie Nr 107.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia 43.2020 z dnia 13 maja 2020 roku , w sparwie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-Co V-2 27 maja 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 107.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia 43.2020 z dnia 13 maja 2020 roku , w sparwie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-Co V-2
Zarządzenie Nr 106.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Boguchwała22 maja 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 106.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 105.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Racławówce21 maja 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 105.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Racławówce
Zarządzenie Nr 104.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy21 maja 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 104.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy
Zarządzenie Nr 103.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 19 maja 2020 w sprawie powołania komisji przekazania majątku trwałego w użytkowanie20 maja 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 103.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 19 maja 2020 w sprawie powołania komisji przekazania majątku trwałego w użytkowanie
Zarządzenie Nr 102.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 19 maja 2020 w sprawie powołania komisji przekazania majątku trwałego w użytkowanie20 maja 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 102.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 19 maja 2020 w sprawie powołania komisji przekazania majątku trwałego w użytkowanie
Zarządzenie Nr 100.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 19 maja 2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała20 maja 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 100.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 19 maja 2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 101.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia powołania komisji ds. naboru i oceny wniosków Beneficjentów końcowych projektów pn."Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" oraz "Instalacja kotłów..."20 maja 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 101.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia powołania komisji ds. naboru i oceny wniosków Beneficjentów końcowych projektów pn."Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" oraz "Instalacja kotłów..."  
Liczba odwiedzin: 1103036

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała