Maj 2020 

polska  angielska
data publikacji: 08-05-2020 | 14:04data ostatniej modyfikacji: 23-06-2020 | 14:28
Zarządzenie Nr 99.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 marca 2020 roku 18 maja 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 99.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 marca 2020 roku
Zarządzenie Nr 98.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych15 maja 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 98.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Nr 97.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 202015 maja 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 97.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2020
Zarządzenie Nr 96.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 178/6 w Woli Zgłobieńskiej15 maja 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 96.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 178/6 w Woli Zgłobieńskiej
Zarządzenie Nr 95.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności przez działki 1036/1, 1038/2 w Mogielnicy 15 maja 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 95.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności przez działki 1036/1, 1038/2 w Mogielnicy
Zarządzenie Nr 94.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 857/3 w Zgłobniu 15 maja 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 94.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 857/3 w Zgłobniu
Zarządzenie Nr 93.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 11 maja 2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 202015 maja 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 93.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 11 maja 2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2020
Zarządzenie Nr 92.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży w 2020 roku15 maja 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 92.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży w 2020 roku
Zarządzenie Nr 91.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 7 maja 2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała15 maja 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 91.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 7 maja 2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 90.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 7 maja 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale, jako miejsca odbywania sie ceremonii ślubnych 15 maja 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 90.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 7 maja 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale, jako miejsca odbywania sie ceremonii ślubnych
Zarządzenie Nr 89.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 5 maja 2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała13 maja 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 89.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 5 maja 2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała  
Liczba odwiedzin: 1058589

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała