Czerwiec 2020 

polska  angielska
data publikacji: 08-05-2020 | 14:05data ostatniej modyfikacji: 27-07-2020 | 15:05
Zarządzenie Nr 146.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Boguchwała w 2020 roku po aktualizacji czerwcowej 02 lipca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 146.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Boguchwała w 2020 roku po aktualizacji czerwcowej
Zarządzenie Nr 145.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian WPF02 lipca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 145.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian WPF
Zarządzenie Nr 144.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok02 lipca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 144.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok
Zarządzenie Nr 143.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Boguchwała MOPS do zaciągania zobowiązań, których płatności wykraczają poza rok budżetowy 202002 lipca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 143.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Boguchwała MOPS do zaciągania zobowiązań, których płatności wykraczają poza rok budżetowy 2020
Zarządzenie Nr 142.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok02 lipca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 142.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok
Zarządzenie Nr 141.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Akademia Jeździecka - powożenia oraz Powszechne Mistrzostwa Podkarpacia w Powożeniu" 02 lipca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 141.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Akademia Jeździecka - powożenia oraz Powszechne Mistrzostwa Podkarpacia w Powożeniu"
Zarządzenie Nr 140.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2514/3 położonej w Niechobrzu02 lipca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 140.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2514/3 położonej w Niechobrzu
Zarządzenie Nr 139.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok02 lipca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 139.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok
Zarządzenie Nr 138.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 czerwca 2020 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Boguchwała do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna02 lipca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 138.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 26 czerwca 2020 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Boguchwała do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna
Zarządzenie Nr 137.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia działań zapobiegawczych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2m (koronowirusa) w lokalach wyborczych na terenie Gminy Boguchwała podczas wyborów24 czerwca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 137.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia działań zapobiegawczych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2m (koronowirusa) w lokalach wyborczych na terenie Gminy Boguchwała podczas wyborów
Zarządzenie Nr 136.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, położonej w Boguchwale23 czerwca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 136.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, położonej w Boguchwale
Zarządzenie Nr 135.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego w Boguchwale 23 czerwca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 135.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego w Boguchwale
Zarządzenie Nr 134.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Racławówce23 czerwca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 134.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Racławówce
Zarządzenie Nr 133.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy23 czerwca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 133.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy
Zarządzenie Nr 132.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Boguchwale Pani Małgorzaty Płonki do dokonywania czynności związanych z wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej22 czerwca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 132.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Boguchwale Pani Małgorzaty Płonki do dokonywania czynności związanych z wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Zarządzenie Nr 131.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 202022 czerwca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 131.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2020
Zarządzenie Nr 130.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej17 czerwca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 130.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Zarządzenie Nr 129.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.... 17 czerwca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 129.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej....
Zarządzenie Nr 128.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok17 czerwca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 128.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok
Zarządzenie Nr 127.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 roku 17 czerwca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 127.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 roku  
Liczba odwiedzin: 1032322

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała