Lipiec 2020 

polska  angielska
data publikacji: 13-05-2020 | 13:38data ostatniej modyfikacji: 25-08-2020 | 15:14
Zarządzenie Nr 166.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 roku04 sierpnia 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 166.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 roku
Zarządzenie Nr 165.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowych na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w terminie do 31 grudnia 2020 roku28 lipca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 165.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowych na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w terminie do 31 grudnia 2020 roku
Zarządzenie Nr 164.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn."Beskidzkie wędrowanie"28 lipca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 164.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn."Beskidzkie wędrowanie"
Zarządzenie Nr 163.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie powołania składu oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych Gminy28 lipca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 163.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie powołania składu oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych Gminy
Zarządzenie Nr 162.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale28 lipca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 162.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
Zarządzenie Nr 161.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miejskim w Boguchwale 21 lipca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 161.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
Zarządzenie Nr 160.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 202021 lipca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 160.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2020
Zarządzenie Nr 159.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 202021 lipca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 159.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2020
Zarządzenie Nr 158.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Niechobrzu10 lipca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 158.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Niechobrzu
Zarządzenie Nr 157.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem, ustalenia wartości czynszu i wykazu nieruchomości 10 lipca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 157.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem, ustalenia wartości czynszu i wykazu nieruchomości
Zarządzenie Nr 156.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 roku10 lipca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 156.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 roku
Zarządzenie Nr 155.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w terminie do 31 grudnia 2020 roku 08 lipca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 155.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w terminie do 31 grudnia 2020 roku
Zarządzenie Nr 154.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 202008 lipca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 154.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2020
Zarządzenie Nr 153.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie przekazania środków trwałych08 lipca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 153.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie przekazania środków trwałych
Zarządzenie Nr 152.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała08 lipca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 152.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 151.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie instrukcji postępowania w przypadku likwidacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu 06 lipca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 151.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie instrukcji postępowania w przypadku likwidacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu
Zarządzenie Nr 150.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Racławówce06 lipca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 150.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Racławówce
Zarządzenie Nr 149.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy06 lipca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 149.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy
Zarządzenie Nr 148.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych 10 lipca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 148.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta emisji obligacji komunalnych
Zarządzenie Nr 147.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wydania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji komunalnych 03 lipca 2020
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 147.2020 Burmistrza Boguchwały z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wydania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji komunalnych
Liczba odwiedzin: 1056430

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała